Thiocodin Tabletki 15 mg + 300 mg, 16 szt.

Preparat stosowany w leczeniu suchego, uporczywego kaszlu. Zawiera substancje czynne: kodeiny fosforan półwodny i sulfogwajakol.

13,49

Kategorie:
Przeziębienie i grypa » Kaszel suchy

Leczenie suchego, uporczywego kaszlu bez odkrztuszania wydzieliny.

Kodeiny fosforan półwodny działa przeciwkaszlowo, hamuje odruch kaszlowy zmniejszając częstość napadów kaszlu.

Sulfogwajakol działa wykrztuśnie, ułatwia przemieszczanie się upłynnionej wydzieliny w drogach oddechowych i jej odkrztuszanie.

 

 

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

nudności i wymioty,

zaparcia,

zawroty głowy,

uspokojenie.

 

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

reakcje uczuleniowe (świąd, pokrzywka, wysypka, wypryski skórne),

nagłe zmiany nastroju (nadmierna radość lub smutek),

zaburzenia oddychania (zmniejszenie częstości oddychania oraz płytki, nieregularny oddech),

skurcz oskrzeli,

kołatanie serca,

spadek ciśnienia tętniczego i omdlenia,

senność,

zwężenie źrenic,

zatrzymanie moczu,

bóle głowy,

ostry ból brzucha (dotyczy to głównie pacjentów po usunięciu pęcherzyka żółciowego),

zmniejszenie łaknienia,

nadmierna potliwość,

omamy (spostrzeganie nieistniejących przedmiotów),

zaburzenia widzenia i słuchu,

podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego, którego objawem mogą być m.in. bóle żołądka (po zażyciu dużych dawek leku).

Leku nie należy przyjmować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na kodeiny fosforan półwodny, sulfogwajakol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli pacjent ma astmę oskrzelową,
 • jeśli pacjent ma niewydolność oddechową (trudności w oddychaniu np.: spłycenie oddechu, oddech wolniejszy i (lub) nieregularny, rozedma płuc),
 • jeśli pacjent jest w stanie śpiączki,
 • jeśli pacjent ma mukowiscydozę (chorobę genetyczną polegającą na wytwarzaniu nadmiernie lepkiego śluzu),
 • jeśli pacjent ma rozstrzenie oskrzeli (przewlekłe zapalenie oskrzeli objawiające się kaszlem z odpluwaniem dużej ilości wydzieliny),
 • jeśli pacjent jest uzależniony od alkoholu,
 • jeśli pacjent jest uzależniony od opioidów (morfiny, heroiny),
 • u dzieci w wieku poniżej 12 lat,
 • jeśli pacjentka jest w ciąży,
 • jeśli pacjentka karmi piersią,
 • jeśli pacjent odkrztusza wydzielinę (ponieważ lek ten hamuje odruch kaszlowy i może dojść do nadmiernego zalegania wydzieliny w drogach oddechowych),
 • jeśli pacjent stosuje aktualnie inhibitory monoaminooksydazy lub stosował takie leki w ciągu ostatnich 14 dni.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Thiocodin należy stosować ostrożnie:

jeśli pacjent ma zaburzenia czynności układu oddechowego (trudności w oddychaniu, np.: oddech płytki, wolniejszy, nieregularny, przewlekła choroba płuc),

jeśli pacjent ma zmniejszoną objętość krwi,

jeśli pacjent ma zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe lub urazy głowy, ponieważ kodeina może zwiększać ciśnienie wewnątrzczaszkowe,

jeśli pacjent ma niewydolność nerek,

jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby,

jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze,

jeśli pacjent ma cukrzycę,

jeśli pacjent ma choroby naczyń obwodowych (np.: zakrzepowo-zarostowe zapalenie tętnic,

choroby żył obwodowych),

jeśli pacjent ma niedoczynność tarczycy,

jeśli pacjent ma niedoczynność kory nadnerczy,

jeśli pacjent ma jaskrę (uszkodzenie nerwu wzrokowego i siatkówki prowadzące do pogorszenia lub utraty wzroku z powodu nadmiernego wzrostu ciśnienia w gałce ocznej),

jeśli pacjent ma zapalne lub prowadzące do niedrożności choroby jelit (krwawe biegunki w przebiegu rzekomobłoniastego zapalenia jelit lub niedrożność jelit, objawiające się ostrymi zaparciami, wzdęciami, nudnościami, bólem lub skurczem żołądka, wymiotami),

jeśli pacjent ma choroby dróg żółciowych (np. kamicę żółciową), ponieważ kodeina może

wywołać napad kolki żółciowej,

jeśli pacjent jest po zabiegu chirurgicznym w obrębie dróg żółciowych (np. jest po operacji

pęcherzyka żółciowego),

jeśli pacjent ma rozrost gruczołu krokowego i utrudniony odpływ moczu (częste parcie na mocz, trudności lub ból w czasie oddawania moczu, zatrzymanie moczu),

jeśli pacjent ma kamicę moczową, ponieważ kodeina może wywołać napad kolki nerkowej,

jeśli pacjent jest w podeszłym wieku (powyżej 65 lat), ponieważ u takiej osoby jest zwiększone ryzyko działań niepożądanych,

jeśli pacjent aktualnie przyjmuje inny lek zawierający kodeinę, ponieważ istnieje ryzyko przedawkowania kodeiny.

Nie należy zażywać leku, jeśli którekolwiek z wymienionych powyżej ostrzeżeń występuje lub wystąpiło u pacjenta w przeszłości. W przypadku wątpliwości należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą zanim zastosuje się ten lek.

Jeżeli kaszel nie ustąpi po 3 dniach stosowania leku lub wystąpi wysoka temperatura ciała, wysypka skórna lub ból głowy, należy skontaktować się z lekarzem.

Nadużywanie leku Thiocodin (tj. stosowanie dłuższe niż zalecane i (lub) w dawkach większych niż zalecane) może prowadzić do uzależnienia.

W przypadku nadużywania tego leku i nagłym zaprzestaniu jego stosowania mogą wystąpić objawy odstawienne (patrz punkt: Przerwanie przyjmowania leku Thiocodin).

U osób uprawiających sport Thiocodin może powodować pozytywny wynik testów antydopingowych.

 

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

 

Thiocodin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku Thiocodin z następującymi lekami:

przeciwlękowymi (np. chloropromazyna, diazepam, temazepam),

przeciwdepresyjnymi (np. inhibitory monoaminooksydazy, jak np. moklobemid, lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, jak np. amitryptylina) oraz w okresie 14 dni po odstawieniu tych leków,

przeciwhistaminowymi (leki stosowane m.in. w chorobach alergicznych),

nasennymi (np. diazepam, temazepam),

cytostatykami (leki stosowane w chorobie nowotworowej),

opioidowymi lekami przeciwbólowymi (morfina, heroina),

rozluźniającymi mięśnie szkieletowe (np.: diazepam, tetrazepam i temazepam - leki stosowane w obniżaniu wzmożonego napięcia mięśniowego),

klonidyną (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego),

lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona (np. lewodopa, selegilina),

metoklopramidem (lek o działaniu przeciwwymiotnym i pobudzającym perystaltykę jelit, tzn. pracę jelit),

chinidyną (lek stosowany w zaburzeniach rytmu serca),

antybiotykiem – ryfampicyną,

lekami zawierającymi alkohol (patrz punkt: Thiocodin z alkoholem).

 

Thiocodin z alkoholem

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania tego leku. Alkohol może nasilić działanie kodeiny.

Należy wziąć pod uwagę, że alkohol może być składnikiem niektórych pokarmów i leków.

 

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Przyjmowanie leków zawierających kodeinę przez kobiety karmiące piersią nie jest bezpieczne ze

względu na możliwość wystąpienia zagrażającego życiu dziecka zatrucia metabolitem kodeiny –

morfiną. Opisane zostały przypadki wystąpienia problemów z karmieniem, apatii (zmniejszona

wrażliwość na bodźce), śpiączki, bezdechu, zawału mózgu u dzieci karmionych piersią przez matki

przyjmujące leki z kodeiną.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn i urządzeń będących w ruchu podczas

stosowania tego leku. Może on powodować zawroty głowy i senność, co pogarsza sprawność

psychofizyczną, konieczną do wykonywania tych czynności.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

Zalecane dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletka 3 razy na dobę, nie częściej niż co 4 do 6 godzin.

 

Sposób podawania

Lek należy przyjmować doustnie, podczas spożywania posiłków. Tabletkę należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Należy pić co najmniej 2 litry płynów w ciągu dnia. Ułatwi to odkrztuszanie wydzieliny.

 

Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Leku nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez zalecenia lekarza. O przedłużeniu leczenia powinien zadecydować lekarz.

 

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Thiocodin

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Mogą wystąpić następujące objawy przedawkowania:

nudności, wymioty,

rozdrażnienie,

zaburzenia oddychania (zwolnienie i spłycenie oddechu, oddech nieregularny, sine zabarwienie skóry i błon śluzowych),

senność przechodząca w śpiączkę,

zwężenie źrenic,

osłabienie mięśni,

spadek ciśnienia krwi, bardzo wolne bicie serca,

zimna i spocona skóra.

W ciężkich przypadkach przedawkowania może wystąpić utrata świadomości, drgawki, zatrzymanie

oddechu, zatrzymanie pracy serca.

 

Pominięcie zastosowania leku Thiocodin

W przypadku pominięcia jednej dawki leku, należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko, jak jest to

możliwe.

Jeżeli nadchodzi czas przyjęcia następnej dawki wynikającej ze schematu dawkowania, nie należy

przyjmować pominiętej dawki. Trzeba pamiętać o zachowaniu 4 – 6 godzinnej przerwy między

dawkami. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

Przerwanie stosowania leku Thiocodin

Nagłe przerwanie stosowania tego leku po zalecanym okresie 3 dni nie powoduje objawów

odstawiennych.

Nadużywanie leku Thiocodin wiąże się z ryzykiem uzależnienia i wystąpienia objawów odstawiennych po nagłym przerwaniu jego stosowania.

 

Mogą wystąpić następujące objawy odstawienne:

lęk, nagłe zmiany nastroju (radość lub smutek),

bezsenność, trudności w zasypianiu,

rozdrażnienie, pobudzenie, trudności w koncentracji,

drżenie mięśni, bóle mięśni i stawów,

łzawienie, rozszerzenie źrenic, ziewanie,

pocenie się, bladość skóry i błon śluzowych, kołatanie serca, bóle głowy,

nudności, wymioty, biegunka, utrata apetytu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Substancjami czynnymi leku są:

- kodeiny fosforan półwodny

- sulfogwajakol

1 tabletka zawiera 15 mg kodeiny fosforanu półwodnego i 300 mg sulfogwajakolu.

Pozostałe składniki to: talk, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian.

 

Przechowywanie:

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Kupujący Thiocodin, 15 mg + 300 mg, tabl., 16 szt,bl(2x8)
Kupowali również