Zdjęcie produktu Tinctura Ginkgo bilobae

Tinctura Ginkgo bilobae Nalewka z Miłorzębu japońskiego, 100 ml

Preparat w postaci nalewki z liści miłorzębu japońskiego. Wspiera funkcjonowanie układu krwionośnego.

12,75

Kategorie:
BESTSELLERY
WITAMINY I SUPLEMENTY » Pamięć i koncentracja » Miłorząb japoński
Układ krążenia

Lek tradycyjnie stosowany w zaburzeniach obwodowego krążenia krwi. Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm jest tradycyjnym lekiem roślinnym i jego skuteczność działania opiera się wyłącznie na doświadczeniu płynącym z długiego okresu stosowania leku. Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm jest wskazany do stosowania u dorosłych.

W skład leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm wchodzi nalewka z liści miłorzębu japońskiego. Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm jest tradycyjnym lekiem roślinnym i jego skuteczność działania opiera się wyłącznie na doświadczeniu płynącym z długiego okresu stosowania leku.

 

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania leku mogą wystąpić łagodne zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, bóle i zawroty głowy, sporadycznie przypadki skórnej reakcji uczuleniowej (wysypki, świąd).

Kiedy nie stosować leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm

- jeśli znana jest nadwrażliwość na produkty zawierające w swoim składzie miłorząb japoński.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. Zaleca się przerwać stosowanie produktu 36 godzin przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lub stomatologicznym (np. wyrwanie zęba). Jeśli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do krwawień (zaburzenia krzepnięcia krwi) lub hemofilia, przed rozpoczęciem stosowania Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zachować szczególną ostrożność stosując Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm, ponieważ dawka jednorazowa preparatu 5 ml, zawiera ok. 2,7 g etanolu, co odpowiada ok. 28 ml wina i 69 ml piwa. Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości. Lek może powodować szkodliwe działanie u osób uzależnionych od alkoholu. Zawartość etanolu w preparacie należy wziąć pod uwagę lecząc kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz dzieci, a także osoby z grupy wysokiego ryzyka, jak pacjenci z uszkodzeniami wątroby.

 

Dzieci i młodzież

Ze względu na zawartość etanolu oraz brak odpowiedniej ilości danych nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

 

Lek Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Ze względu na zawartość etanolu w preparacie nie zaleca się równoczesnego stosowania leku z innymi środkami farmaceutycznymi mogącymi wpływać niekorzystnie na wątrobę. W przypadku regularnego stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych leków wpływających na krzepliwość krwi (np. heparyna, warfaryna, pochodne kumaryny) przed zastosowaniem Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm należy zasięgnąć opinii lekarza lub farmaceuty. Jeśli pacjent przyjmuje: trazodon, inhibitory pompy protonowej (IPP) (np. omeprazol), nifedypinę, środki moczopędne z grupy tiazydów należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm.

 

Stosowanie leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm z jedzeniem, piciem i alkoholem

Pożywienie nie wpływa na działanie leku. Nie zaleca się stosowania leku wraz z alkoholem.

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ze względu na możliwe wydłużenie czasu krzepnięcia krwi oraz brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania leku podczas ciąży i karmienia piersią. Należy pamiętać, że preparat zawiera 60 - 70 % V/V etanolu.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Bezpośrednio po zastosowaniu preparatu alkohol może być wykrywany przez przyrządy do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu, z tego względu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych bezpośrednio po przyjęciu preparatu. Należy zachować co najmniej półgodzinną przerwę.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Dorośli:
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy przyjmować lek 3 razy dziennie po 5 - 10 ml rozcieńczony wodą. Do leku dołączono miarkę ułatwiającą odmierzanie zalecanej dawki. Zalecany czas kuracji to 21 dni, następnie należy zasięgnąć porady lekarza.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat:
Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania leku. W przypadku wrażenia, że działanie leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

 

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm

Ze względu na zawartość etanolu przedawkowanie może powodować szkodliwe działanie przy uszkodzeniu wątroby, alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu, przy chorobach umysłowych, a także osłabiać sprawność psychoruchową.

 

Pominięcie zastosowania leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm

Należy kontynuować zalecane dawkowanie, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Skład:

W 100 ml płynu znajduje się 100 ml Ginkgo bilobae folii tinctura (1:5) - nalewka z liści miłorzębu japońskiego. Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% V/V. Zawartość etanolu w produkcie leczniczym 60-70% V/V.

 

PRZECHOWYWANIE:

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Kupujący Tinct. Ginkgo bilobae Phytopharm,plyn doust., 100 ml
Kupowali również