Zdjęcie produktu Tiorfan

Tiorfan 100 mg, kapsułki twarde, 10 szt.

Tiorfan jest lekiem stosowanym w leczeniu biegunki.
Tiorfan jest lekiem stosowanym w leczeniu objawów ostrej biegunki u dorosłych, jeśli biegunka nie może być leczona przyczynowo.
Racekadotryl może być stosowany, jako leczenie wspomagające, gdy możliwe jest stosowanie leczenia przyczynowego.

44,25

Kategorie:
Problemy trawienne i pokarmowe » Biegunka

Tiorfan jest lekiem stosowanym w leczeniu objawów ostrej biegunki u dorosłych, jeśli biegunka nie może być leczona przyczynowo.
Racekadotryl może być stosowany, jako leczenie wspomagające, gdy możliwe jest stosowanie leczenia przyczynowego.
Tiorfan jest lekiem stosowanym w leczeniu objawów ostrej biegunki u dorosłych, jeśli biegunka nie może być leczona przyczynowo.Racekadotryl może być stosowany, jako leczenie wspomagające, gdy możliwe jest stosowanie leczenia przyczynowego.
przeciwbiegunkowe

Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są bóle głowy (występujące u 1 do 10
pacjentów na 100).
Niezbyt często zgłaszane działania niepożądane (występujące u 1 do 10 pacjentów na 1000):
wysypka i rumień (zaczerwienienie skóry).

Inne działania niepożądane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
rumień wielopostaciowy (różowe zmiany na skórze kończyn i wewnątrz jamy ustnej), obrzęk języka,
obrzęk twarzy, obrzęk ust, obrzęk powiek, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk pod skórą występujący w
różnych częściach ciała), pokrzywka, rumień guzowaty (podskórne stany zapalne w postaci guzków),
wysypka grudkowa (wykwity na skórze z małymi, twardymi i guzkowatymi zmianami), świerzbiączka
(swędzące zmiany skórne), świąd (uogólnione swędzenie), toksyczny wykwit skóry.
Należy przerwać przyjmowanie leku Tiorfan i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią
objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak:
- obrzęk twarzy, języka lub gardła
- trudności w przełykaniu
- pokrzywka i trudności w oddychaniu.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Kiedy nie stosować leku Tiorfan
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na racekadotryl lub którykolwiek z pozostałych składników leku Tiorfan

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tiorfan należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Należy poinformować lekarza, jeśli:
- występuje krew lub ropa w stolcu i gorączka. Przyczyną może być infekcja bakteryjna, która
powinna być leczona przez lekarza
- występuje biegunka przewlekła lub biegunka spowodowana przyjmowaniem antybiotyków
- występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby
- występują przedłużające się lub niekontrolowane wymioty
- występuje nietolerancja laktozy (patrz „Ważne informacje o niektórych składnikach leku
Tiorfan”).

Inne leki i Tiorfan
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio
lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie zaleca się stosowania leku Tiorfan w czasie ciąży, przy podejrzeniu ciąży i w czasie karmienia
piersią.
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Tiorfan ma mały wpływ lub nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.

Tiorfan występuje w postaci kapsułek.
Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zwykle stosowana dawka to jedna kapsułka trzy razy dziennie, którą należy połknąć popijając szklanką wody.
Tiorfan należy przyjmować najlepiej przed głównymi posiłkami, ale rozpoczynając leczenie można
przyjąć jedną kapsułkę o dowolnej porze dnia.
Lekarz zadecyduje o długości leczenia lekiem Tiorfan. Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 7 dni.
W celu uzupełnienia utraconych płynów z powodu biegunki lek ten powinien być stosowany równocześnie z odpowiednią ilością płynów i soli (elektrolitów). Najlepszym sposobem uzupełnienia płynów i elektrolitów jest picie tzw. doustnych płynów nawadniających (w przypadku wątpliwości zwrócić się do lekarza lub farmaceuty).
Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.
Dzieci
Dostępne są inne postacie leku dla dzieci i niemowląt.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tiorfan
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Tiorfan należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Tiorfan
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

Co zawiera lek Tiorfan
Substancją czynną leku jest racekadotryl. Każda kapsułka zawiera 100 mg racekadotrylu.
Inne składniki leku to: laktoza, skrobia żelowana kukurydziana, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.
Otoczka kapsułki: żelatyna, żelaza tlenek żółty (E172), tytanu dwutlenek (E171).

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Tiorfan
Tiorfan zawiera laktozę (rodzaj cukru). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Tiorfan.
Lek nie zawiera glutenu.

Jak przechowywać lek Tiorfan
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na saszetce i pudełku
tekturowym po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Jak wygląda lek Tiorfan i co zawiera opakowanie
Tiorfan występuje w postaci kapsułek, twardych koloru kości słoniowej.
Opakowania po 6, 10, 20, 100 lub 500 kapsułek.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Kupujący Tiorfan, 100 mg, kaps.twarde, 10 szt
Kupowali również