Toujeo SoloStar 300 j.m./ml;1,5ml,rozt.do wstrz,10 wstrzyk.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Toujeo SoloStar 300 j.m./ml;1,5ml,rozt.do wstrz,10 wstrzyk.

528,44

Kupujący Toujeo SoloStar, 300 j.m./ml;1,5ml,rozt.do wstrz,10 wstrzyk.
Kupowali również