Tramapar tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg, 30 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Tramapar tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg, 30 szt.

8,33

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na T

Produkt leczniczy Tramapar jest wskazany w objawowym leczeniu bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu.

Tramapar powinien być stosowany u pacjentów, u których leczenie umiarkowanego lub silnego bólu wymaga zastosowania tramadolu w skojarzeniu z paracetamolem.

Tramapar jest lekiem złożonym zawierającym dwa środki przeciwbólowe - tramadol i paracetamol, które działając łącznie łagodzą ból. Tramapar jest przeznaczony do stosowania w leczeniu umiarkowanego lub silnego bólu, gdy lekarz stwierdzi, że konieczne jest stosowanie połączenia tramadolu i paracetamolu.

 

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

W przypadku wystąpienia poniższych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem: - wysypka skórna wskazująca na reakcję alergiczną z nagłym obrzękiem twarzy i szyi, trudności w oddychaniu lub obniżenie ciśnienia tętniczego i omdlenia, - długotrwałe lub niespodziewane krwawienie spowodowane jednoczesnym stosowaniem leku Tramapar z lekami zmniejszającymi krzepnięcie krwi (np. kumaryna, warfaryna); ryzyko krwawień może się nasilić.

Bardzo często: - nudności, - zawroty głowy, senność.

Często: - wymioty, - zaburzenia trawienne (zaparcia, wzdęcia, biegunka), - ból żołądka, - suchość w jamie ustnej, - świąd, - potliwość, - ból głowy, - drżenia, - splątanie, - zaburzenia snu, - zmiany nastroju (niepokój, nerwowość, euforia).

Niezbyt często: - przyspieszona akcja serca lub podwyższone ciśnienie tętnicze, - zaburzenia pracy lub rytmu serca, - utrudnione lub bolesne oddawanie moczu, - zmiany skórne (np. wysypki, pokrzywki), - mrowienie, zdrętwienie lub ścierpnięcie kończyn, - szum w uszach, - kurcze mięśni, - depresja, - koszmary senne, - omamy (słyszenie, widzenie lub odczuwanie rzeczy, których nie ma), - chwilowe kłopoty z pamięcią, - trudności w przełykaniu, - krew w stolcu, - dreszcze, - uderzenia gorąca, - ból w klatce piersiowej, - trudności w oddychaniu.

Rzadko: - napady drgawek, - trudności z koordynacją ruchów, - uzależnienie, - nieostre widzenie.

Inne: Poniższe działania niepożądane zostały zgłoszone przez osoby stosujące leki zawierające tylko tramadol lub tylko paracetamol. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, podczas stosowania leku Tramapar należy zgłosić to lekarzowi: - uczucie omdlenia w trakcie zmiany pozycji z leżącej lub siedzącej na stojącą, - zwolniona akcja serca, - omdlenia, - zmiany apetytu, - osłabienie mięśni, - wolniejszy lub płytszy oddech, - zmiany nastroju, - zmiany aktywności, - zmiany w postrzeganiu, - nasilenie się astmy.

W rzadkich przypadkach, stosowanie leków takich, jak tramadol może prowadzić do uzależnienia od leku, co utrudnia jego odstawienie. Osoby długotrwale stosujące tramadol mogą niekiedy czuć się źle po nagłym przerwaniu leczenia. Mogą odczuwać pobudzenie, niepokój, nerwowość lub roztrzęsienie. Mogą być nadaktywne, mieć trudności z zasypianiem i odczuwać zaburzenia żołądkowe lub trawienne. U nielicznych chorych mogą wystąpić napady lęku, omamy, nietypowe odczucia takie, jak świąd, mrowienie i drętwienie oraz szum w uszach. W przypadku odczuwania któregokolwiek z tych objawów po odstawieniu leku Tramapar należy skonsultować się z lekarzem. W wyjątkowych przypadkach wyniki morfologii krwi mogą być nieprawidłowe, np. wskazywać na niską liczbę płytek krwi, co może powodować krwawienia z nosa lub dziąseł. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Tramapar:

- Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie inne leki zawierające paracetamol lub tramadol.
- Jeśli pacjent ma zaburzenia wątroby lub chorobę wątroby lub, gdy wystąpi zażółcenie oczu lub skóry. Mogą to być objawy żółtaczki lub zaburzeń dróg żółciowych.
- Jeśli pacjent ma zaburzoną czynność nerek.
- Jeśli pacjent ma poważne zaburzenia oddychania, np. astmę lub ciężką chorobę płuc.
- Jeśli pacjent ma padaczkę lub miał już napady drgawek.
- Jeśli pacjent miał niedawno uraz głowy, wstrząs mózgu lub silne bóle głowy, którym towarzyszyły wymioty.
- Jeśli pacjent jest uzależniony od jakichkolwiek leków, w tym leków przeciwbólowych, takich jak morfina.
- Jeśli pacjent przyjmuje inne leki przeciwbólowe zawierające buprenorfinę, nalbufinę lub pentazocynę.
- Jeśli pacjent ma być poddany znieczuleniu. Należy powiedzieć lekarzowi lub dentyście o przyjmowaniu leku Tramapar.

Należy powiadomić lekarza, jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczyła pacjenta w przeszłości lub wystąpi podczas stosowania leku Tramapar. Lekarz zdecyduje, czy pacjent może kontynuować stosowanie tego leku.

 

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Ważne: lek zawiera paracetamol i tramadol. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol lub tramadol, aby nie przekroczyć maksymalnych dawek dobowych. Leku Tramapar nie wolno stosować równocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO). Nie zaleca się stosowania leku Tramapar z następującymi lekami: - karbamazepina (lek stosowany w leczeniu padaczki lub określonych typów bólu takich, jak silne napady bólu twarzy, zwane neuralgią nerwu trójdzielnego), - buprenorfina, nalbufina lub pentazocyna (opioidowe leki przeciwbólowe). Działanie przeciwbólowe może być osłabione. Ryzyko działań niepożądanych wzrasta przy równoczesnym stosowaniu następujących leków: - tryptany (stosowane w leczeniu migreny) lub selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, SSRI (stosowane w leczeniu depresji). W przypadku wystąpienia uczucia splątania, pobudzenia, gorączki, pocenia się, nieskoordynowanego ruchu kończyn lub oczu, mimowolnych kurczów mięśni lub biegunki należy skontaktować się z lekarzem. - środki uspokajające, środki nasenne, inne środki przeciwbólowe takie, jak morfina i kodeina (również w postaci leku przeciwkaszlowego), baklofen (lek zwiotczający mięśnie), leki obniżające ciśnienie krwi, leki przeciwdepresyjne lub preparaty stosowane w leczeniu uczuleń. Może wystąpić senność lub uczucie osłabienia. W razie wystąpienia tych objawów należy poinformować lekarza. - środki przeciwdepresyjne, środki znieczulające, neuroleptyki (leki, które wpływają na stan umysłu) lub bupropion (lek ułatwiający rzucenie palenia tytoniu). Może zwiększyć się ryzyko wystąpienia napadu drgawek. Lekarz zdecyduje, czy można stosować lek Tramapar. - warfaryna lub fenprokumon (leki zmniejszające krzepnięcie krwi). Działanie tych leków może ulec zmianie i mogą wystąpić krwawienia. Wszelkie przypadki długotrwałego lub niespodziewanego krwawienia należy niezwłocznie zgłosić lekarzowi. Działanie leku Tramapar może ulec zmianie, jeśli pacjent przyjmuje także: - metoklopramid, domperydon lub ondansetron (stosowane w leczeniu nudności i wymiotów), - cholestyraminę (lek obniżający stężenie cholesterolu we krwi), - ketokonazol lub erytromycynę (leki przeciw zakażeniom). Lekarz powie, które leki można bezpiecznie stosować równocześnie z lekiem Tramapar.

 

Stosowanie leku Tramapar z jedzeniem i piciem

Lek Tramapar może wywołać senność. Ponieważ alkohol może nasilić senność należy unikać spożywania alkoholu w trakcie stosowania leku Tramapar.

 

Ciąża i karmienie piersią

Lek jest przeciwwskazany w okresie ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży w trakcie stosowania leku Tramapar, należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem kolejnych dawek. Niewielkie ilości tramadolu mogą przenikać do mleka matki. Dlatego też nie należy stosować tego leku w trakcie karmienia piersią. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Tramapar może wywołać senność, co z kolei może wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jeśli pacjent odczuwa zmęczenie, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Tramapar należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.

Sposób podawania
Tabletki należy stosować doustnie. Tabletki należy połknąć w całości, popijając odpowiednią ilością płynu. Nie należy dzielić ani rozgryzać tabletek.

 

 

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tramapar

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze. Istnieje ryzyko uszkodzenia wątroby, które może się ujawnić w późniejszym czasie.

 

Pominięcie zastosowania leku Tramapar

W przypadku pominięcia dawki leku prawdopodobnie dojdzie do nawrotu bólu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, lecz przyjąć kolejną tabletkę o zwykłej porze.

 

Przerwanie stosowania leku Tramapar

Zazwyczaj nie odczuwa się żadnych skutków odstawienia leku Tramapar. Jednak, w rzadkich przypadkach, osoby przyjmujące tramadol przez dłuższy czas mogą źle się czuć po nagłym przerwaniu leczenia. W przypadku stosowania leku Tramapar przez dłuższy czas, przed przerwaniem leczenia należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogło dojść do uzależnienia od leku.

 

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

substancja czynna: Każda tabletka powlekana zawiera 37,5 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum) i 325 mg paracetamolu (Paracetamolum).

substancje pomocnicze:

  • Rdzeń: Celuloza, proszek Skrobia żelowana, kukurydziana Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) Skrobia kukurydziana Magnezu stearynian
  • Otoczka: Opadry Yellow YS-1-6382G: Hypromeloza Tytanu dwutlenek (E 171) Makrogol 400 Żelaza tlenek żółty (E 172) Polisorbat 80 Wosk Carnauba

 

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Kupujący Tramapar, 37,5 mg + 325 mg, tabl.powl., 30 szt
Kupowali również