Tresiba 100 j./ml;3 ml, roztwór do wstrzyknięć, 5 wkładów Penfill


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Tresiba 100 j./ml;3 ml, roztwór do wstrzyknięć, 5 wkładów Penfill

206,17

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na T

Kupujący Tresiba, 100 j./ml;3 ml,roztw.do wstrz., 5 wkładów Penfill
Kupowali również