Tresiba 200 j./ml;3 ml, roztwór do wstrzyknięć, 3 wstrzyknięcia, FlexTouch


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Tresiba 200 j./ml;3 ml, roztwór do wstrzyknięć, 3 wstrzyknięcia, FlexTouch

252,21

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na T

Kupujący Tresiba, 200 j./ml;3 ml,roztw.do wstrz., 3 wstrzyk.FlexTouch
Kupowali również