Triderm Maść,(i.rów),Delf,Bułgaria, 15 g


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Triderm Maść,(i.rów),Delf,Bułgaria, 15 g

32,46

Kupujący Triderm, masc,(i.row),Delf,Bulgaria, 15 g
Kupowali również