Trimbow Aer.inhal., 180 dawek


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Trimbow Aer.inhal., 180 dawek

303,96

Kupujący Trimbow, aer.inhal.,180 dawek+1 inhalat.
Kupowali również