Tropicamidum 0.5% Krople do oczu 5 mg/ml, 2x5 ml


Zdjęcie podglądowe recepty

Tropicamidum 0.5% Krople do oczu 5 mg/ml, 2x5 ml

12,76

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na T

Tropicamidum WZF 0,5% jest wskazany do miejscowego stosowania:

• w diagnostyce okulistycznej - do wziernikowania dna oka;
• w stanach przedoperacyjnych, wymagających zastosowania krótko działającego środka rozszerzającego źrenicę.

Lek zawiera tropikamid, który stosowany miejscowo do oka rozszerza źrenicę i poraża akomodację oka (zdolność przystosowania się oka do ostrego widzenia przedmiotów, które znajdują się w różnych odległościach).

 

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Jeśli u pacjenta wystąpią reakcje alergiczne należy przerwać stosowanie leku Tropicamidum WZF 0,5% i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane: Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): - podwyższenie ciśnienia w oczach; - przemijające kłucie w oku; - światłowstręt, będący wynikiem rozszerzenia źrenic. Długotrwałe stosowanie leku może wywołać miejscowe podrażnienie, przekrwienie, obrzęk i zapalenie spojówek.

Mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane: Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): - suchość błony śluzowej jamy ustnej; - zaczerwienienie, suchość skóry; - nieregularne bicie serca; - nagła potrzeba oddawania moczu; - spowolnienie perystaltyki przewodu pokarmowego prowadzące do zaparć; - wymioty; - zawroty głowy; - chwiejny chód.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): wysypka, reakcje psychotyczne (np. widzenie, słyszenie rzeczy, które nie istnieją, urojenia), zaburzenia zachowania, niewydolność oddechowa i krążeniowa oraz wzdęcie brzucha u niemowląt. Tropikamid może powodować zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, które mogą być niebezpieczne u niemowląt i dzieci. Jeśli podczas stosowania leku wystąpią takie objawy należy przerwać stosowanie leku Tropicamidum WZF 0,5% i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub Oddziałem Ratunkowym najbliższego szpitala.

Kiedy nie stosować leku Tropicamidum WZF 0,5%

- jeśli pacjent ma uczulenie na tropikamid lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli u pacjenta występuje jaskra pierwotna (podwyższone ciśnienie w oczach) z tendencją do zamykania kąta;
- jeśli u pacjenta występuje jaskra z wąskim kątem;
- w przypadku założonych miękkich soczewek kontaktowych ze względu na zawartość benzalkoniowego chlorku w składzie.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tropicamidum WZF 0,5% należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. - Przed zastosowaniem leku do rozszerzenia źrenicy w celu zbadania dna oka lekarz przeprowadzi diagnostykę w kierunku jaskry wąskiego kąta, aby zapobiec ewentualnemu wystąpieniu ostrego napadu jaskry po podaniu tropikamidu. - Należy zachować szczególną ostrożność u osób nadwrażliwych na związki zwane alkaloidami belladonny (pokrzyku wilczej jagody). - U pacjentów ze zwiększoną wrażliwością na leki przeciwcholinergiczne w wyniku zakroplenia tropikamidu mogą wystąpić reakcje psychotyczne i zaburzenia zachowania. - Po każdorazowym zakropleniu leku należy umyć ręce, aby usunąć ewentualne resztki tropikamidu.

 

Dzieci

Podczas podawania leku zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności u dzieci, ponieważ mogą wystąpić działania niepożądane. Tropikamid może powodować zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, które mogą być niebezpieczne dla niemowląt i dzieci. Lek przypadkowo wypity przez dziecko może spowodować wystąpienie działań toksycznych, dlatego podobnie jak w przypadku wszystkich innych leków zaleca się przechowywanie leku w miejscu niedostępnym dla dzieci.

 

Tropicamidum WZF 0,5% a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Działanie tropikamidu nasilają leki stosowane w chorobie Parkinsona (np. amantadyna), niektóre leki przeciwalergiczne należące do tzw. leków przeciwhistaminowych I generacji (np. klemastyna), leki stosowane w zaburzeniach psychicznych (np. chloropromazyna i haloperydol) oraz trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. imipramina, amitryptylina).

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Lek może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza jego zastosowanie jest konieczne. Nie można wykluczyć ryzyka dla dziecka karmionego piersią. Decyzję o kontynuowaniu lub zaprzestaniu karmienia piersią albo o kontynuowaniu lub zaprzestaniu stosowania tropikamidu podejmie lekarz po rozważeniu korzyści wynikających z karmienia piersią dla dziecka oraz z zastosowania tropikamidu u matki. Brak danych dotyczących wpływu leku na płodność.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zastosowaniu leku mogą wystąpić zaburzenia widzenia oraz światłowstręt. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn do czasu powrotu prawidłowego widzenia, które następuje po około 6 godzinach od zastosowania leku.

 

Lek Tropicamidum WZF 0,5% zawiera benzalkoniowy chlorek

Lek zawiera 0,1 mg benzalkoniowego chlorku w każdym ml roztworu. Benzalkoniowy chlorek może być absorbowany przez miękkie soczewki kontaktowe i zmieniać ich zabarwienie. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Benzalkoniowy chlorek może powodować także podrażnienie oczu, zwłaszcza u osób z zespołem suchego oka lub zaburzeniami dotyczącymi rogówki (przezroczystej warstwy z przodu oka). W razie wystąpienia nieprawidłowych odczuć w obrębie oka, kłucia lub bólu w oku po zastosowaniu leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Miejscowo do worka spojówkowego. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Po zakropleniu preparatu należy co najmniej przez minutę uciskać kanaliki łzowe w celu ograniczenia wchłania leku do organizmu.
 
Uwaga! Przed zastosowaniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe. Można je ponownie założyć po upływie co najmniej 15 minut do podania leku.
 
U niemowląt i małych dzieci należy stosować tylko roztwór 0,5%. Ostrożnie stosować u pacjentów powyżej 60 roku życia.
 
Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego.
 
Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem.
 
Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.
 
Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.

 

 

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tropicamidum WZF 0,5%

W przypadku wchłonięcia się do krążenia ogólnego nadmiernej ilości tropikamidu może wystąpić (zwłaszcza u dzieci) ogólnoustrojowe działanie toksyczne charakteryzujące się: zaczerwienieniem twarzy, suchością błony śluzowej jamy ustnej (u dzieci może wystąpić wysypka), zaburzeniami widzenia, szybkim i nieregularnym tętnem, gorączką, wzdęciem brzucha u niemowląt, drgawkami, omamami oraz utratą koordynacji nerwowo-mięśniowej. Jeżeli wystąpiły wymienione objawy lub lek został zastosowany niezgodnie z przeznaczeniem (np. wypity), należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać do szpitala. U niemowląt i małych dzieci zaleca się utrzymywanie wilgotnej powierzchni ciała. Jeżeli lek został spożyty, można wywołać wymioty

substancja czynna: Każdy ml roztworu zawiera 5 mg tropikamidu (Tropicamidum).

substancje pomocnicze: Sodu chlorek Disodu edetynian Benzalkoniowy chlorek, roztwór Kwas solny rozcieńczony (do ustalenia pH) Woda oczyszczona

 

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 

Kupujący Tropicamidum WZF 0.5%, 5 mg/ml, krople do oczu, 2x5 ml
Kupowali również