Tussipect Tabletki drażowane, 20 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Tussipect Tabletki drażowane, 20 szt

Lek Tussipect stosuje się w chorobach dróg oddechowych przebiegających z trudnością w odkrztuszaniu.

11,35

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na T

Efedryna działa rozkurczająco na mięśnie gładkie oskrzeli, zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, prowadząc do zmniejszenia obrzęku i ilości powstającej wydzieliny.
Ze względu na zawartość saponin oraz korzenia lukrecji, lek Tussipect wykazuje działanie wykrztuśne.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten  może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Ze względu na obecność efedryny mogą wystąpić następujące objawy:

  • ze strony układu nerwowego: pobudzenie, zawroty głowy, rozdrażnienie, niepokój, drżenie rąk, zaburzenia snu,
  • ze strony układu krążenia: kołatanie serca, wzrost ciśnienia krwi.

Ze względu na obecność w leku saponin istnieje możliwość podrażnienia błony śluzowej żołądka, objawiająca się wystąpieniem mdłości, wymiotów, bólów brzusznych.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C,  02-222 Warszawa, tel.: + 48 (22) 49 21 301, faks: +48 (22) 49 21 309, e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań  niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 

Kiedy nie przyjmować leku Tussipect

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

- ze względu na zawartość efedryny nie należy stosować leku w nadciśnieniu tętniczym, chorobie niedokrwiennej mięśnia sercowego oraz zaburzeniach rytmu serca, ponadto w nadczynności tarczycy, cukrzycy, jaskrze z zamkniętym kątem przesączania, przeroście gruczołu krokowego i padaczce,

- u dzieci w wieku do 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Tussipectu należy omówić to z lekarzem.

Stosowanie leku u osób ze schorzeniami układu krążenia, schorzeniami psychicznymi oraz z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby wymaga porady lekarskiej.

Nie należy przyjmować równocześnie innych leków zawierających substancje o podobnym mechanizmie działania, np. leków zawierających efedrynę, pseudoefedrynę lub środków przeciwastmatycznych bez konsultacji z lekarzem.

Nie należy przyjmować leku w godzinach wieczornych, gdyż może powodować trudności
w zasypianiu.

Tussipect a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich  lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Stosowanie efedryny może spowodować powstanie interakcji z:

  • glikozydami nasercowymi lub halotanem, zwiększając ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca,
  • lekami hipotensyjnymi (efedryna zmniejsza ich skuteczność działania),
  • inhibitorami MAO (nie należy stosować z uwagi na możliwość wzrostu ciśnienia krwi,
    z przełomem nadciśnieniowym włącznie; działanie to utrzymuje się przez dwa tygodnie po zakończeniu leczenia inhibitorami MAO),
  • pochodnymi alkaloidów sporyszu lub oksytocyną (efedryna powoduje nasilenie ich działania),
  • acetazolamidem i innymi związkami alkalizującymi mocz (powodują one zwiększenie stężenia efedryny we krwi i mogą nasilać jej działanie),
  • salbutamolem i innymi lekami pobudzającymi układ współczulny, które mogą nasilać działania niepożądane efedryny na układ krążenia, dlatego nie powinny być stosowane jednocześnie.

Stosowanie leku Tussipect z jedzeniem, piciem i alkoholem

Podczas zażywania leku Tussipect zgodnie z dawkowaniem nie występują żadne interakcje z jedzeniem, piciem lub alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ze względu na możliwość wystąpienia znacznego pobudzenia psychoruchowego nie należy przyjmować leku w trakcie prowadzenia pojazdów oraz obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.
Po zażyciu leku nie należy prowadzić pojazdów oraz obsługiwać urządzeń do czasu ustąpienia objawów ze strony układu nerwowego.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosować doustnie.

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 3 razy dziennie po 2 tabletki drażowane, popijając niewielką ilością wody.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tussipect

Przedawkowanie może powodować pobudzenie psychoruchowe, bezsenność, ból głowy, osłabienie, kołatanie serca, zawroty głowy, drżenie.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Tussipect

Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Co zawiera lek Tussipect

Substancje czynne

1 tabletka drażowana zawiera: efedryny chlorowodorek (Ephedrini hydrochloridum) 15 mg; wyciąg suchy z korzenia lukrecji (Liquiritiae radicis extractum siccum, DER 5-9:1; ekstrahent: woda) 60 mg; korzeń lukrecji sproszkowany (Liquiritiae radix pulveris) 72 mg; saponinę (Saponinum) 12 mg; sodu

benzoesan (Natrii benzoas) 16,7 mg.

Pozostałe składniki leku to: tymol, sacharoza, skrobia ziemniaczana, talk, magnezu stearynian, żelatyna, guma arabska suszona rozpyłowo, żółcień chinolinowa E 104, czerwień koszenilowa E 124, mieszanina wosku pszczelego białego i wosku Carnauba.

Lek Tussipect zawiera sacharozę i czerwień koszenilową
Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Lek zawiera także barwnik (czerwień koszenilowa E 124), co może wywołać reakcje alergiczne.

Jak przechowywać lek Tussipect

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Jak wygląda lek Tussipect i co zawiera opakowanie

Lek Tussipect jest w postaci tabletek drażowanych.

Dostępne opakowania: 2 blistry po 10 sztuk w tekturowym pudełku.

 

Kupujący Tussipect, tabl.draż., 20 szt,bl(2x10)
Kupowali również