Uman Albumin 20% Kedrion 200g/l; 50ml,r.d/inf,1but.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Uman Albumin 20% Kedrion 200g/l; 50ml,r.d/inf,1but.

155,25

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na U

Kupujący Uman Albumin 20% Kedrion,200g/l; 50ml,r.d/inf,1but.
Kupowali również