Uprox XR 0,4 mg, tabl.o przedł.uwaln.,60 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Uprox XR 0,4 mg, tabl.o przedł.uwaln.,60 szt

44,51

Kupujący Uprox XR, 0,4 mg, tabl.o przedł.uwaln.,60 szt
Kupowali również