Vetira 750 mg, tabletki powlekane, 50 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Vetira 750 mg, tabletki powlekane, 50 szt

54,81

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na V

Lek stosowany jest jako jedyny lek u pacjentów w wieku od 16 lat w leczeniu napadów cześciowych wtórnie uogólnionych lub bez  wtórnego uogulnienia z nowo zdiagnozowaną padaczką. Jako dodatkowy lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym:
- u pacjentów w wieku od 1 miesiąca w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogónienia,
- u pacjentów w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką mniokloniczną w leczeniu napadów mioklonicznych
- u pacjentów w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną w leczeniu napadów toniczno-klinicznych pierwotnie uogólnionych. 
 
przeciwpadaczkowe Często: infekcje, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, trombocytopenia, jadłowstręt, zwiększenie masy ciała, pobudzenie, depresja, chwiejność emocjonalna/zmiany nastroju, wrogość/agresywność,
bezsenność, nerwowość/drażliwość, zaburzenia osobowości, zaburzenia myślenia, senność,  niepamięć, ataksja, drgawki, zawroty głowy, bóle głowy, hiperkinezja, drżenie, zaburzenia
równowagi, zaburzenia koncentracji, zaburzenia pamięci, podwójne widzenie, niewyraźne widzenie, zawroty głowy,  nasilenie kaszlu, ból brzucha, biegunka, dyspepsja, nudności, wymioty, wysypka, wyprysk, świąd
Nieznana: martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy i łysienie, ból mięśni, astenia/zmęczenie, przypadkowe urazy 
Jeśli masz nadwrażliwość na substancję czynną lub inne związki pochodne pirolidonów, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
Jeśli masz ciężke zaburzenia czynności wątroby, zaburzenia czynności nerek, depresję.
 Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. Preparat nie powinien być stosowany w ciąży.
 
Doustnie. Zgodnie z zaleceniami lekarza.
Lewetyracetam w postaci tabletki nie jest zalecany do stosowania u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat.
lewetiracetam

Kupujący Vetira, 750 mg, tabl.powl., 50 szt
Kupowali również