Vilpin 10 mg, tabl.,(i.rów),InPh,W.Bryt, 28 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Vilpin 10 mg, tabl.,(i.rów),InPh,W.Bryt, 28 szt

9,81

Kupujący Vilpin, 10 mg, tabl.,(i.rów),InPh,W.Bryt, 28 szt
Kupowali również