Vizidor 20 mg/ml, krople do oczu,3 x 5 ml, but.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Vizidor 20 mg/ml, krople do oczu,3 x 5 ml, but.

53,38

Kupujący Vizidor, 20 mg/ml, krople do oczu,3 x 5 ml, but.
Kupowali również