Vizilatan 50 mcg/ml;2,5 ml, krople do oczu, 1 butel.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Vizilatan 50 mcg/ml;2,5 ml, krople do oczu, 1 butel.

34,33

Kupujący Vizilatan, 50 mcg/ml, krople do oczu, 2,5 ml, 1 but.
Kupowali również