Vizitrav 40 mcg/ml, krople do oczu, 2,5 ml, 1 pojem.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Vizitrav 40 mcg/ml, krople do oczu, 2,5 ml, 1 pojem.

38,18

Kupujący Vizitrav, 40 mcg/ml, krople do oczu, 2,5 ml, 1 pojem.
Kupowali również