Wellbutrin XR, 300 mg Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu, 300 mg, 30 sztuk


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Wellbutrin XR, 300 mg Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu, 300 mg, 30 sztuk

Wellbutrin XR to lek przeciwdepresyjny w formie doustnych tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu. Preparat jest przeznaczony do leczenia dużych epizodów depresyjnych u osób dorosłych, powyżej 18. roku życia. Substancją czynną Wellbutrin XR jest stosowany w leczeniu depresji bupropion, który hamuje wychwyt zwrotny noradrenaliny i dopaminy przez komórkę nerwową znajdującą się przed synapsą. Lek Wellbutrin XR stosuje się wyłącznie z przepisu lekarza.

248,45

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na W

Lek Wellbutrin XR wskazany jest w leczeniu dużych epizodów depresji u osób dorosłych, które ukończyły 18 lat.
Lek Wellbutrin XR bazuje w swoim działaniu na substancji czynnej, którą jest stosowany w leczeniu depresji bupropion. Preparat hamuje wychwyt zwrotny noradrenaliny i dopaminy przez komórkę nerwową znajdującą się przed synapsą (połączenie dwóch neuronów). Wykazuje minimalny wpływ na zwrotny wychwyt indoloamin (serotoniny), nie hamuje aktywności monoaminooksydazxy (MAO). Mechanizm działania w leczeniu depresji nie jest znany, prawdopodobnie jest związany z mechanizmem noradrenergicznym i (lub) dopaminergicznym. Po podaniu doustnym 300 mg chlorowodorku bupropionu w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu maksymalne stężenie we krwi występuje po około 5 h. Całkowita dostępność biologiczna jest nieznana, dane dotyczące wydalania z moczem sugerują, że co najmniej 87% dawki jest wchłanianie z przewodu pokarmowego. Jest intensywnie metabolizowany w organizmie. Działanie preparatu Wellbutrin XR można zauważyć po 14 dniach od rozpoczęcia przyjmowania tabletek, ale podobnie jak w przypadku wszystkich leków przeciwdepresyjnych, pełne działanie przeciwdepresyjne może nie być zauważalne, aż do kilku tygodni od startu leczenia. Do bardzo częstych objawów niepożądanych należy bezsenność, która najczęściej jest przemijająca. Występowanie bezsenności może być zmniejszone przez unikanie podawania produktu przed zaśnięciem (należy pamiętać o co najmniej 24 godzinnej przerwie między dawkami). Jak każdy lek, Wellbutrin XR może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Drgawki lub napady drgawkowe. U około 1 na 1000 pacjentów przyjmujących lek Wellbutrin XR mogą wystąpić drgawki (napady drgawkowe lub konwulsje). Większe prawdopodobieństwo, że to nastąpi, jest u pacjentów, którzy przyjmują większe dawki niż zalecane, przyjmują niektóre leki lub są w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia napadów drgawkowych. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Reakcje alergiczne. U niektórych pacjentów mogą wystąpić reakcje alergiczne na lek Wellbutrin XR. Obejmują one: • zaczerwienienie skóry lub wysypkę (jak wysypka siateczkowa), pęcherzyki lub swędzące guzki (pokrzywka) na skórze; niektóre wysypki mogą wymagać hospitalizacji, szczególnie jeśli występują również ból w jamie ustnej lub ból oczu, • nietypowe świsty lub trudności z oddychaniem, • obrzęk powiek, ust lub języka, • bóle mięśni lub stawów, • zapaść lub krótkotrwałą utratę przytomności. W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów reakcji alergicznej należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie wolno więcej przyjmować leku. Reakcje alergiczne mogą trwać długo. Jeżeli lekarz przepisał leki łagodzące objawy alergiczne, należy przyjąć całą kurację. Inne działania niepożądane: • działania niepożądane występujące bardzo często: mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów: trudności w zasypianiu; należy upewnić się, że Wellbutrin XR jest przyjmowany rano, ból głowy, suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty, • działania niepożądane występujące często: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów: gorączka, zawroty głowy, świąd, potliwość i wysypka skórna (czasami z powodu reakcji alergicznej), dreszcze, drżenia, osłabienie, zmęczenie, bóle w klatce piersiowej, uczucie lęku lub pobudzenia, bóle brzucha lub inne dolegliwości (zatwardzenie), zmiana odczuwania smaku pożywienia, utrata apetytu (anoreksja), zwiększenie ciśnienia krwi czasami znaczne, zaczerwienienie twarzy, dzwonienie w uszach, zaburzenia widzenia, • działania niepożądane występujące niezbyt często: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów: uczucie depresji (patrz również punkt 2: Ostrzeżenia i środki ostrożności), uczucie dezorientacji, trudności z koncentracją, zwiększenie częstości akcji serca, utrata masy ciała. • działania niepożądane występujące rzadko: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów: napady drgawek, • działania niepożądane występujące bardzo rzadko: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów: kołatanie serca, omdlenia, drgania mięśni, sztywność mięśni, niekontrolowane ruchy, problemy z chodzeniem lub koordynacją, uczucie niepokoju, poirytowanie, wrogość, agresywność, dziwne sny, mrowienia lub drętwienia, utrata pamięci, zażółcenie skóry lub białkówki oka (żółtaczka), co może być spowodowane przez zwiększoną aktywność enzymów wątroby, zapalenie wątroby, ciężkie reakcje alergiczne; wysypka z towarzyszącymi bólami mięśni i stawów, zmiany stężenia cukru we krwi, oddawanie moczu częściej lub rzadziej, niż zazwyczaj, nietrzymanie moczu (mimowolne oddawanie moczu, niekontrolowany wypływ moczu), ciężkie wysypki skórne, które mogą obejmować usta i inne części ciała i mogą zagrażać życiu, zaostrzenie łuszczycy (czerwone zgrubienia na skórze), poczucie nierzeczywistości lub inności (depersonalizacja), widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją (omamy), odczuwanie lub wiara w rzeczy nierzeczywiste (urojenia), wyolbrzymiona podejrzliwość (paranoja). Inne działania niepożądane wystąpiły u nieznanej, choć niewielkiej liczby pacjentów: myśli o samouszkodzeniu lub samobójstwie w trakcie leczenia lekiem Wellbutrin XR lub wkrótce po jego zakończeniu.
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Wellbutrin XR jest nadwrażliwość na bupropion lub którąkolwiek z substancji pomocniczych preparatu. Ponadto lek Wellbutrin XR jest przeciwwskazany u pacjentów: • stosujących inne produkty lecznicze zawierające bupropion, ponieważ wystąpienie napadów drgawkowych jest zależne od dawki oraz aby uniknąć przedawkowania, • z aktualnie występującymi napadami drgawkowymi, a także w wywiadzie, • ze zdiagnozowanymi nowotworami ośrodkowego układu nerwowego, • którzy kiedykolwiek w trakcie leczenia nagle odstawiają alkohol lub inne leki, których odstawienie związane jest z ryzykiem wystąpienia napadu drgawkowego (szczególnie benzodiazepiny i środki o działaniu podobnym do benzodiazepin), • z ciężką marskością wątroby, • z rozpoznaną aktualnie lub w przeszłości bulimią lub jadłowstrętem psychicznym, • równocześnie leczonych inhibitorami MAO. Wellbutrin XR nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu Wellbutrin XR w tej grupie wiekowej nie zostało ustalone. Z powodu interakcji farmakokinetycznych stężenie bupropionu lub jego metabolitów w osoczu krwi może się zmieniać, co może nasilać działania niepożądane leku (np. suchość w jamie ustnej, bezsenność, napady drgawkowe). Dlatego należy zachować ostrożność podczas równoczesnego stosowania bupropionu z lekami, które indukują lub hamują jego metabolizm. Nie należy przyjmować leku Wellbutrin XR w czasie ciąży, gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, chyba że lekarz zaleci inaczej. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w ciąży należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Niektóre, ale nie wszystkie, badania wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia wad wrodzonych, szczególnie wad serca, u dzieci, których matki stosowały lek Wellbutrin XR. Nie wiadomo, czy było to spowodowane stosowaniem tego właśnie leku. Bupropion i jego metabolity przenikają do pokarmu kobiecego. Decyzja o powstrzymaniu się od karmienia piersią lub zaprzestaniu leczenia produktem Wellbutrin XR powinna zostać podjęta z uwzględnieniem korzyści dla noworodka lub niemowlęcia z karmienia piersią oraz korzyści dla matki wynikających z leczenia lekiem Wellbutrin XR. Lek Wellbutrin XR należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią i światłem.
Tabletki Wellbutrin XR podaje się doustnie i należy je połykać w całości. Tabletek nie należy rozkruszać ani żuć, ponieważ może to prowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, w tym napadów drgawkowych. Tabletki leku Wellbutrin XR mogą być przyjmowane z jedzeniem lub bez jedzenia. Zalecaną dawką początkową leku Wellbutrin XR u osób dorosłych jest 150 mg podawane jeden raz na dobę. Optymalna dawka nie została ustalona w badaniach klinicznych. Jeżeli po 4 tygodniach leczenia dawką 150 mg nie jest widoczna poprawa, dawka może być zwiększona do 300 mg podawanych raz na dobę. Pomiędzy kolejnymi dawkami powinna być zachowana przerwa 24 godziny. Działanie produktu Wellbutrin XR było obserwowane po 14 dniach od rozpoczęcia leczenia. Tak jak w przypadku wszystkich leków przeciwdepresyjnych, pełne działanie przeciwdepresyjne produktu Wellbutrin XR może nie być zauważalne, aż do kilku tygodni leczenia. Pacjentów z depresją należy leczyć przez okres co najmniej 6 miesięcy, aby upewnić się, że nie występują już u nich objawy choroby. Tylko lekarz wspólnie z pacjentem mogą zadecydować, jak długo stosować leczenie lekiem Wellbutrin XR. Mogą minąć tygodnie lub miesiące, zanim zaobserwuje się jakąkolwiek poprawę. Pacjent powinien regularnie konsultować z lekarzem prowadzącym objawy depresji, aby można było zadecydować, jak długo powinien być leczony. Jeżeli pacjent poczuje się lepiej, lekarz prowadzący może zalecić dalsze stosowanie leku Wellbutrin XR, aby zapobiec nawrotowi depresji. Wellbutrin XR nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu Wellbutrin XR u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie zostało ustalone. Skuteczność stosowania u pacjentów w podeszłym wieku nie została jednoznacznie określona. W badaniu klinicznym stosowano taką samą dawkę, jak u dorosłych pacjentów. Nie można wykluczyć większej wrażliwości u niektórych pacjentów w podeszłym wieku. Tak jak inne preparaty działające na ośrodkowy układ nerwowy, bupropion może wpływać na zdolność wykonywania czynności wymagających oceny sytuacji lub sprawności psychomotorycznej. Pacjenci powinni zachować szczególną ostrożność przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych i upewnić się, że Wellbutrin XR nie wpływa niekorzystnie na wykonywane przez nich czynności.
Substancją czynną leku jest bupropionu chlorowodorek. Każda tabletka zawiera 300 mg chlorowodorku bupropionu. Substancje pomocnicze: • rdzeń tabletki: Alkohol poliwinylowy, Glicerolu dibehenian, • otoczka wewnętrzna: Etyloceluloza, Powidon K-90, Makrogol 1450, • otoczka zewnętrzna: Makrogol 1450, Kopolimeru kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (1:1) dyspersja (Eudragit L30D-55), Krzemu dwutlenek, Trietylu cytrynian.

Kupujący Wellbutrin XR, 300 mg, tabl.o zmod.uwaln., 30 szt
Kupowali również