Wellbutrin XR 300mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, (i.rów) Delf, Hiszp, 30 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Wellbutrin XR 300mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, (i.rów) Delf, Hiszp, 30 szt.

184,57

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na W

Depresja.

Przeciwdepresyjne.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często: reakcje nadwrażliwości, takie jak pokrzywka, utrata apetytu, lęk, pobudzenie, drżenia, zawroty głowy, zaburzenia smaku, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, ból brzucha, zawarcia.

Wellbutrin XR jest przeciwwskazany u:

− pacjentów z nadwrażliwością na bupropion lub którąkolwiek substancję pomocniczą

− pacjentów przyjmujących inne produkty lecznicze zawierające bupropion, ponieważ wystąpienie napadów drgawkowych zależy od dawki, oraz w celu uniknięcia przedawkowania

− pacjentów z napadami drgawkowymi występującymi obecnie lub w przeszłości

− pacjentów z rozpoznanymi nowotworami ośrodkowego układu nerwowego

− pacjentów, którzy kiedykolwiek w trakcie leczenia odstawiają nagle alkohol lub leki, których wycofanie związane jest z ryzykiem wystąpienia napadu drgawkowego (szczególnie benzodiazepiny i środki o działaniu podobnym do benzodiazepin)

− pacjentów z ciężką marskością wątroby

− pacjentów z rozpoznaną aktualnie lub w przeszłości bulimią lub jadłowstrętem psychicznym

− pacjentów równocześnie leczonych inhibitorami MAO.

Produkt leczniczy Wellbutrin XR może być stosowany nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia leczenia nieodwracalnymi inhibitorami MAO. W przypadku odwracalnych inhibitorów MAO wystarczający jest okres 24 godzin.

Bupropion może wpływać na zdolność wykonywania czynności wymagających oceny sytuacji lub sprawności psychomotorycznej. Pacjenci powinni zachować szczególną ostrożność przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn i upewnić się, że produkt leczniczy Welbox nie wpływa niekorzystnie na wykonywane przez nich czynności.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Tabletki mogą być przyjmowane niezależnie od posiłku, powinny być połykane w całości (nie należy ich rozkruszać ani rozgryzać). Nie zaleca się przyjmowania leku przed snem.  

Uwaga! W trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu.  

Nie zaleca się przyjmowanie preparatu przez osoby poniżej 18 roku życia. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku w tej grupie pacjentów.   

Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego.  

Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem.   

Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.  

Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.

Każda tabletka zawiera 300 mg bupropionu chlorowodorku.

Kupujący Wellbutrin XR, 300mg,tabl.o zmod.uw,(i.row)Delf,Hiszp,30szt
Kupowali również