Xyvelam 500 mg, tabletki powlekane, 7 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Xyvelam 500 mg, tabletki powlekane, 7 szt

Nazwa tego leku to Xyvelam. Lek Xyvelam zawiera substancję czynną zwaną lewofloksacyną, która należy do grupy leków nazywanych antybiotykami. Lewofloksacyna jest antybiotykiem ”chinolowym”. Działa bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia w ogranizmie.

37,45

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na X

Lek Xyvelam może być stosowany w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych:

• zakażenia zatok

• zakażenia płuc u pacjentów z przedłużającymi się problemami z oddychaniem lub zapaleniem płuc

• zakażenia dróg moczowych, w tym nerek lub pęcherza moczowego

• zakażenia gruczołu krokowego, w przypadku długotrwałego stanu zapalnego

• zakażenia skóry i tkanki podskórnej, w tym mięśni. Czasami nazywa się to „tkanką miękką”.

W niektórych sytuacjach, lek Xyvelam może być stosowany w zapobieganiu chorobie płuc zwanej wąglikiem, która może wystąpić po kontakcie z bakteriami wywołującymi wąglika lub w leczeniu tej choroby.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania te mają zwykle lekkie lub umiarkowanie nasilenie i szybko ustępują.

Jeśli u pacjenta wystąpią następujące działania niepożądane należy przerwać stosowanie leku Xyvelam i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala:

Bardzo rzadkie (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

• reakcja alergiczna; objawy mogą obejmować: wysypkę, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka

Należy przerwać stosowanie leku Xyvelam i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią którekolwiek z poniższych działań niepożądanych – może być konieczne podjęcie natychmiastowego leczenia.

Rzadkie (występują rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów)

• wodnista biegunka, która może zawierać krew, niejednokrotnie ze skurczami żołądka i wysoką temperaturą. Mogą to być objawy poważnych problemów z jelitami.

• ból i zapalenie ścięgien lub więzadeł, mogące prowadzić do ich zerwania. Najczęściej dotyczy to ścięgna Achillesa.

• drgawki (napady padaczkowe)

Bardzo rzadkie (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

• pieczenie, mrowienie, ból lub drętwienie. Mogą to być objawy "neuropatii".

Inne

• ciężkie wysypki skórne obejmujące tworzenie się pęcherzy i złuszczanie naskórka wokół warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych

• utrata apetytu, zażółcenie skóry i białek oczu, ciemne zabarwienie moczu, świąd, tkliwość żołądka (brzucha). Mogą to być objawy zaburzenia czynności wątroby, obejmując w tym śmiertelne uszkodzenie wątroby.

W przypadku pogorszenia widzenia lub wystąpienia innych zaburzeń wzroku podczas stosowania leku Xyvelam należy niezwłocznie skontaktować się z okulistą.

Należy skontaktować się z lekarzem jeśli nasili się którekolwiek z poniżej wymienionych działań niepożądanych lub jeśli działania niepożądane utrzymują się dłużej niż kilka dni:

Częste (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

• problemy ze snem

• ból głowy, zawroty głowy

• nudności, wymioty i biegunka

• podwyższony poziom niektórych enzymów wątrobowych we krwi

Niezbyt częste (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

• zmiany w liczbie innych bakterii lub grzybów, zakażenie grzybami z rodzaju Candida, co może wymagać leczenia

• zmiany w liczbie białych krwinek wykazane w wynikach niektórych badań krwi (leukopenia, eozynofilia)

• niepokój, splątanie, nerwowość, senność, drżenia, uczucie wirowania (zawroty głowy)

• skrócenie oddechu (duszność)

• zmiany w odczuwaniu smaku, utrata apetytu, zaburzenia żołądka lub niestrawność, ból w okolicy żołądka, wzdęcia z oddawaniem wiatrów lub zaparcie

• świąd i wysypka skórna, ciężki świąd lub pokrzywka, nadmierne pocenie się

• ból stawów lub mięśni

• nieprawidłowe wyniki badań krwi spowodowane zaburzeniami czynności wątroby (zwiększenie stężenia bilirubiny) lub nerek (zwiększenie stężenia kreatyniny)

• ogólne osłabienie

Rzadkie (występują rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów)

• zwiększona skłonność do powstawania siniaków i krwawień z powodu zmniejszenia liczby płytek krwi (trombocytopenia)

• mała liczba białych krwinek (neutropenia)

• przesadna odpowiedź immunologiczna (nadwrażliwość)

• zmniejszenie poziomu cukru we krwi (hipoglikemia) – jest to istotne u pacjentów z cukrzycą

• widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją (omamy, paranoja), zmiany opinii i myśli (reakcje psychotyczne) z ryzykiem wystąpienia myśli lub prób samobójczych

• uczucie depresji, zaburzenia psychiczne, niepokój (pobudzenie), dziwne sny lub koszmary

• uczucie mrowienia w rękach i stopach (parestezje)

• problemy ze słuchem (szum uszny) lub wzrokiem (niewyraźne widzenie)

• nietypowe szybkie bicie serca (tachykardia) lub niskie ciśnienie tętnicze krwi (niedociśnienie)

• osłabienie siły mięśni. Jest to istotne u pacjentów z miastenią (rzadka choroba układu nerwowego)

• zmiany w czynności nerek i czasami niewydolność nerek, co może być spowodowane reakcją alergiczną w nerkach nazywaną śródmiąższowym zapaleniem nerek

• gorączka 

Inne działanie niepożądane obejmują

• zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość): może to spowodować bladość lub zażółcenie skóry z powodu uszkodzenia krwinek czerwonych; zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek (pancytopenia)

• gorączka, ból gardła i ogólne złe samopoczucie, które nie przemija. Może to być spowodowane obniżeniem liczby białych krwinek (agranulocytoza).

• zatrzymanie krążenia (wstrząs podobny do anafilaktycznego)

• wzrost poziomu cukru we krwi (hiperglikemia) lub spadek poziomu cukru we krwi prowadzące do śpiączki (śpiączka hipoglikemiczna). Jest to ważne u pacjentów z cukrzycą.

• zmiany węchu, utrata węchu lub smaku (omamy węchowe, brak węchu, brak smaku)

• problemy z poruszaniem się i chodzeniem (dyskineza, zaburzenia pozapiramidowe)

• przemijająca utrata przytomności lub zasłabnięcie (omdlenie)

• przemijająca utrata widzenia

• zaburzenia lub utrata słuchu

•nieprawidłowo szybki rytm serca, zagrażające życiu nieregularne bicie serca, w tym zatrzymanie pracy serca, zmiana rytmu serca (tzw. „wydłużenie odstępu QT" widoczne w zapisie EKG, tj. badaniu aktywności elektrycznej serca)

• trudności z oddychaniem lub świszczący oddech (skurcz oskrzeli)

• reakcje alergiczne płuc

• zapalenie trzustki

• zapalenie wątroby

• zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne i promieniowanie ultrafioletowe (uczulenie na światło)

• zapalenie naczyń krwionośnych na skutek reakcji alergicznej

• zapalenie błony wyścielającej jamę ustną (zapalenie błony śluzowej jamy ustnej)

• pękanie i rozpad mięśni (rabdomioliza)

• zaczerwienienie i obrzęk stawów (zapalenie stawów)

• ból, w tym ból pleców, klatki piersiowej i kończyn

• napady porfirii u pacjentów z porfirią (bardzo rzadka choroba metaboliczna)

• utrzymujący się ból głowy z niewyraźnym widzeniem (łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe) 

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania te mają zwykle lekkie lub umiarkowanie nasilenie i szybko ustępują.

Jeśli u pacjenta wystąpią następujące działania niepożądane należy przerwać stosowanie leku Xyvelam i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala:

Bardzo rzadkie (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

• reakcja alergiczna; objawy mogą obejmować: wysypkę, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka

Należy przerwać stosowanie leku Xyvelam i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią którekolwiek z poniższych działań niepożądanych – może być konieczne podjęcie natychmiastowego leczenia.

Rzadkie (występują rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów)

• wodnista biegunka, która może zawierać krew, niejednokrotnie ze skurczami żołądka i wysoką temperaturą. Mogą to być objawy poważnych problemów z jelitami.

• ból i zapalenie ścięgien lub więzadeł, mogące prowadzić do ich zerwania. Najczęściej dotyczy to ścięgna Achillesa.

• drgawki (napady padaczkowe) 

Bardzo rzadkie (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

• pieczenie, mrowienie, ból lub drętwienie. Mogą to być objawy "neuropatii".

Inne

• ciężkie wysypki skórne obejmujące tworzenie się pęcherzy i złuszczanie naskórka wokół warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych

• utrata apetytu, zażółcenie skóry i białek oczu, ciemne zabarwienie moczu, świąd, tkliwość żołądka (brzucha). Mogą to być objawy zaburzenia czynności wątroby, obejmując w tym śmiertelne uszkodzenie wątroby.

W przypadku pogorszenia widzenia lub wystąpienia innych zaburzeń wzroku podczas stosowania leku Xyvelam należy niezwłocznie skontaktować się z okulistą.

Należy skontaktować się z lekarzem jeśli nasili się którekolwiek z poniżej wymienionych działań niepożądanych lub jeśli działania niepożądane utrzymują się dłużej niż kilka dni:

Częste (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

• problemy ze snem

• ból głowy, zawroty głowy

• nudności, wymioty i biegunka

• podwyższony poziom niektórych enzymów wątrobowych we krwi

Niezbyt częste (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

• zmiany w liczbie innych bakterii lub grzybów, zakażenie grzybami z rodzaju Candida, co może wymagać leczenia

• zmiany w liczbie białych krwinek wykazane w wynikach niektórych badań krwi (leukopenia, eozynofilia)

• niepokój, splątanie, nerwowość, senność, drżenia, uczucie wirowania (zawroty głowy)

• skrócenie oddechu (duszność)

• zmiany w odczuwaniu smaku, utrata apetytu, zaburzenia żołądka lub niestrawność, ból w okolicy żołądka, wzdęcia z oddawaniem wiatrów lub zaparcie

• świąd i wysypka skórna, ciężki świąd lub pokrzywka, nadmierne pocenie się

• ból stawów lub mięśni

• nieprawidłowe wyniki badań krwi spowodowane zaburzeniami czynności wątroby (zwiększenie stężenia bilirubiny) lub nerek (zwiększenie stężenia kreatyniny)

• ogólne osłabienie

Rzadkie (występują rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów)

• zwiększona skłonność do powstawania siniaków i krwawień z powodu zmniejszenia liczby płytek krwi (trombocytopenia)

• mała liczba białych krwinek (neutropenia)

• przesadna odpowiedź immunologiczna (nadwrażliwość)

• zmniejszenie poziomu cukru we krwi (hipoglikemia) – jest to istotne u pacjentów z cukrzycą

• widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją (omamy, paranoja), zmiany opinii i myśli (reakcje psychotyczne) z ryzykiem wystąpienia myśli lub prób samobójczych

• uczucie depresji, zaburzenia psychiczne, niepokój (pobudzenie), dziwne sny lub koszmary

• uczucie mrowienia w rękach i stopach (parestezje)

• problemy ze słuchem (szum uszny) lub wzrokiem (niewyraźne widzenie)

• nietypowe szybkie bicie serca (tachykardia) lub niskie ciśnienie tętnicze krwi (niedociśnienie)

• osłabienie siły mięśni. Jest to istotne u pacjentów z miastenią (rzadka choroba układu nerwowego)

• zmiany w czynności nerek i czasami niewydolność nerek, co może być spowodowane reakcją alergiczną w nerkach nazywaną śródmiąższowym zapaleniem nerek

• gorączka

Inne działanie niepożądane obejmują

• zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość): może to spowodować bladość lub zażółcenie skóry z powodu uszkodzenia krwinek czerwonych; zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek (pancytopenia)

• gorączka, ból gardła i ogólne złe samopoczucie, które nie przemija. Może to być spowodowane obniżeniem liczby białych krwinek (agranulocytoza).

• zatrzymanie krążenia (wstrząs podobny do anafilaktycznego)

• wzrost poziomu cukru we krwi (hiperglikemia) lub spadek poziomu cukru we krwi prowadzące do śpiączki (śpiączka hipoglikemiczna). Jest to ważne u pacjentów z cukrzycą.

• zmiany węchu, utrata węchu lub smaku (omamy węchowe, brak węchu, brak smaku)

• problemy z poruszaniem się i chodzeniem (dyskineza, zaburzenia pozapiramidowe)

• przemijająca utrata przytomności lub zasłabnięcie (omdlenie)

• przemijająca utrata widzenia

• zaburzenia lub utrata słuchu

•nieprawidłowo szybki rytm serca, zagrażające życiu nieregularne bicie serca, w tym zatrzymanie pracy serca, zmiana rytmu serca (tzw. „wydłużenie odstępu QT" widoczne w zapisie EKG, tj. badaniu aktywności elektrycznej serca)

• trudności z oddychaniem lub świszczący oddech (skurcz oskrzeli)

• reakcje alergiczne płuc

• zapalenie trzustki

• zapalenie wątroby

• zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne i promieniowanie ultrafioletowe (uczulenie na światło)

• zapalenie naczyń krwionośnych na skutek reakcji alergicznej

• zapalenie błony wyścielającej jamę ustną (zapalenie błony śluzowej jamy ustnej)

• pękanie i rozpad mięśni (rabdomioliza)

• zaczerwienienie i obrzęk stawów (zapalenie stawów)

• ból, w tym ból pleców, klatki piersiowej i kończyn

• napady porfirii u pacjentów z porfirią (bardzo rzadka choroba metaboliczna)

• utrzymujący się ból głowy z niewyraźnym widzeniem (łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe) 

Kiedy nie stosować tego leku i skontaktować się z lekarzem:

• jeśli pacjent jest uczulony na lewofloksacyne, jakikolwiek inny antybiotyk chinolowy, taki jak: moksyfloksacyna, cyprofloksacyna lub ofloksacyna, lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Objawy reakcji alergicznej obejmują: wysypkę, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

• jeśli u pacjenta występowały kiedykolwiek napady padaczkowe

• jeśli u pacjenta wystąpiły kiedykolwiek problemy ze ścięgnami (np. zapalenie ścięgien) związane z leczeniem antybiotykami z grupy tak zwanych ”chinolonów”. Ścięgno jest sznurem łączącym mięśnie z kośćmi

• jeśli lek został przepisany dziecku lub nastolatkowi w okresie wzrostu

 • jeśli pacjentka jest w ciąży, może zajść w ciążę lub podejrzewa, że jest w ciąży

• jeśli pacjentka karmi piersią

Nie należy stosować tego leku, jeżeli którekolwiek z powyższych stwierdzeń dotyczy pacjenta. W przypadku wątpliwości, przed rozpoczęciem stosowania leku Xyvelam należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą. 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:

• ma 60 lat lub więcej

• stosuje kortykosteroidy, nazywane czasami sterydami (patrz punkt „Lek Xyvelam a inne leki”)

• miał kiedykolwiek w przeszłości drgawki (napad padaczkowy)

• miał w przeszłości uszkodzenie mózgu spowodowane udarem mózgu lub innym urazem mózgu

• ma problemy z nerkami

• ma zaburzenie nazywane „niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej”; pacjent może być wówczas bardziej podatny na wystąpienie poważnych zaburzeń krwi podczas stosowania tego leku

• miał kiedykolwiek w przeszłości problemy ze zdrowiem psychicznym

• miał kiedykolwiek w przeszłości problemy z sercem: należy zachować ostrożność podczas stosowania tego leku, jeśli u pacjenta od urodzenia występuje lub w jego rodzinie stwierdzono wydłużenie odstępu QT (widoczne w badaniu EKG, tj. badaniu aktywności elektrycznej serca), u pacjenta występują zaburzenia elektrolitów we krwi (zwłaszcza małe stężenie potasu lub magnezu we krwi), pacjent ma spowolniony rytm serca (nazywany "bradykardią"), praca serca pacjenta jest osłabiona (niewydolność serca), u pacjenta wystąpił w przeszłości zawał serca (zawał mięśnia sercowego), pacjent jest kobietą lub osobą w podeszłym wieku lub przyjmuje inne leki, które powodują nietypowe zmiany w zapisie EKG.

• choruje na cukrzycę

• miał kiedykolwiek w przeszłości problemy z wątrobą

• choruje na miastenię

Jeśli pacjent nie jest pewny, czy dotyczy go którekolwiek z powyższych stwierdzeń, przed rozpoczęciem stosowania leku Xyvelam powinien porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą. 

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Tego leku nie wolno stosować u dzieci i młodzieży.

Lek Xyvelam a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Wynika to stąd, że lek Xyvelam może wpływać na działanie innych leków. Także inne leki mogą wpływać na działanie leku Xyvelam.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków, ponieważ podczas jednoczesnego ich stosowania z lekiem Xyvelam może zwiększyć się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u pacjenta:

• kortykosteroidy, nazywane czasami sterydami – stosowane w stanach zapalnych. Pacjent może być bardziej podatny na wystąpienie zapalenia i (lub) uszkodzenia ścięgien.

• warfaryna – stosowana w celu rozrzedzenia krwi. Pacjent może być bardziej podatny na wystąpienie krwawienia. Lekarz może zlecić wykonywanie regularnych badań krwi w celu sprawdzenia krzepliwości krwi.

• teofilina – stosowana w problemach z oddychaniem. Pacjent może być bardziej podatny na wystąpienie drgawek (napadu padaczkowego), jeśli przyjmuje lek Xyvelam.

• niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) – stosowane w leczeniu bólu i stanów zapalnych, takie jak: kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, fenbufen, ketoprofen, indometacyna. Pacjent może być bardziej podatny na wystąpienie napadu drgawek (napadu padaczkowego), jeśli przyjmuje lek

Xyvelam.

• cyklosporyna – stosowana po przeszczepieniu narządu. Pacjent może być bardziej podatny na wystąpienie działań niepożądanych cyklosporyny.

• leki wpływające na rytm serca. Dotyczy to leków stosowanych w nieprawidłowym rytmie serca (leki antyarytmiczne, takie jak: np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, sotalol, dofetylid,

ibutylid i amiodaron), w depresji (trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, takie jak: amitryptylina i imipramina), zaburzeniach psychicznych (leki przeciwpsychotyczne) i w zakażeniach bakteryjnych (antybiotyki „makrolidowe”, takie jak: erytromycyna, azytromycyna i klarytromycyna).

• probenecyd – stosowany w leczeniu dny moczanowej i cymetydyna – stosowana w leczeniu choroby wrzodowej i zgagi. Należy zachować szczególną ostrożność stosując którykolwiek z tych leków z lekiem Xyvelam. Jeśli pacjent ma problemy z nerkami lekarz może zalecić przyjmowanie mniejszej dawki.

Nie należy przyjmować leku Xyvelam jednocześnie z wymienionymi poniżej lekami, ponieważ mogą one wpływać na działanie leku Xyvelam

• tabletki zawierające żelazo (stosowane w niedokrwistości), leki uzupełniające cynk, leki zobojętniające kwas żołądkowy zawierające magnez lub glin (stosowane w nadkwaśności lub zgadze), dydanozyna lub sukralfat (stosowany we wrzodach żołądka). Patrz punkt 3 "Jeśli pacjent przyjmuje już tabletki zawierające żelazo, suplementy cynku, leki zobojętniające kwas żołądkowy, dydanozynę lub sukralfat".

Testy wykrywające opioidy w moczu

Wyniki testów wykrywających w moczu silne leki przeciwbólowe zwane opioidami mogą być fałszywie dodatnie u pacjentów przyjmujących lek Xyvelam. Jeżeli lekarz zalecił wykonanie badania moczu, pacjent powinien poinformować lekarza, że przyjmuje lek Xyvelam.

Testy na gruźlicę

Ten lek może powodować fałszywie ujemne wyniki niektórych testów wykorzystywanych przez laboratoria do wykrywania bakterii wywołujących gruźlicę. 

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować tego leku, jeśli pacjentka:

• jest w ciąży, może zajść w ciążę lub przypuszcza, że może być w ciąży

• karmi piersią lub planuje karmić piersią 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zastosowaniu tego leku u pacjenta mogą wystąpić działania niepożądane, w tym zawroty głowy, senność, uczucie wirowania lub zaburzenia widzenia. Niektóre z tych działań niepożądanych mogą osłabiać zdolność koncentracji i szybkość reakcji. W takim przypadku pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani wykonywać żadnej pracy, która wymaga koncentracji uwagi. 

Jaką dawkę należy stosować

• Lekarz zdecyduje ile tabletek leku Xyvelam powinien przyjmować pacjent.

• Dawka zależy od rodzaju i miejsca zakażenia.

• Długość leczenia zależy od ciężkości zakażenia.

• Jeśli pacjent czuje, że działanie leku jest za słabe lub zbyt mocne, nie powinien samodzielnie zmieniać dawki, lecz poradzić się z lekarza.

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku

Zapalenie zatok

• dwie tabletki leku Xyvelam 250 mg raz na dobę

lub

• jedna tabletka leku Xyvelam 500 mg raz na dobę

Zakażenia płuc u pacjentów z długotrwałymi problemami z oddychaniem

• dwie tabletki leku Xyvelam 250 mg raz na dobę

lub

• jedna tabletka leku Xyvelam 500 mg raz na dobę

Zapalenie płuc

• dwie tabletki leku Xyvelam 250 mg raz lub dwa razy na dobę

lub

• jedna tabletka leku Xyvelam 500 mg raz lub dwa razy na dobę

Zakażenia układu moczowego, w tym nerek lub pęcherza

• jedna tabletka lub dwie tabletki leku Xyvelam 250 mg raz na dobę

lub

• pół tabletki lub jedna tabletka leku Xyvelam 500 mg raz na dobę

Zakażenia gruczołu krokowego

• dwie tabletki leku Xyvelam 250 mg raz na dobę

lub

• jedna tabletka leku Xyvelam 500 mg raz na dobę

Zakażenia skóry i tkanki podskórnej, w tym mięśni

• dwie tabletki leku Xyvelam 250 mg raz lub dwa razy na dobę

lub

• jedna tabletka leku Xyvelam 500 mg raz lub dwa razy na dobę

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek

Lekarz może zalecić stosowanie mniejszej dawki. 

Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jak stosować lek Xyvelam

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjmowanie leku

• Lek należy przyjmować doustnie.

• Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą.

• Tabletki można przyjmować podczas posiłku lub między posiłkami.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Xyvelam

W razie przypadkowego przyjęcia większej niż zalecana liczby tabletek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala z oddziałem ratunkowym. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział jaki lek został przyjęty. Mogą wystąpić następujące objawy: drgawki (napad padaczkowy), uczucie splątania, zawroty głowy, zaburzenia świadomości, drżenia mięśniowe i zaburzenia serca prowadzące do nierównej pracy serca, jak również nudności i zgaga. 

Pominięcie zastosowania leku Xyvelam

W przypadku pominięcia zażycia dawki leku Xyvelam, należy przyjąć ją niezwłocznie, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować podwójnej dawki leku Xyvelam w celu uzupełnienia pominiętej dawki. ównej pracy serca, jak również nudności i zgaga.

Co zawiera lek Xyvelam

- Substancją czynną jest lewofloksacyna.

Xyvelam, 500 mg, tabletki powlekane: każda tabletka powlekana zawiera 500 mg lewofloksacyny w postaci lewofloksacyny półwodnej (512,46 mg).

- Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: sodu stearylofumaran, krospowidon typ A, krzemionka koloidalna bezwodna, kopowidon, celuloza mikrokrystaliczna krzemowana (98% celulozy mikrokrystalicznej i 2% krzemionki koloidalnej bezwodnej)

Otoczka tabletki: Opadry II Pink (laktoza jednowodna, hypromeloza 15 cP, tytanu dwutlenek (E 171), triacetyna, żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172)). 

Lek Xyvelam zawiera laktozę jednowodną

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku.

Jak przechowywać lek Xyvelam

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze lub butelce z tabletkami po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko. 

Jak wygląda lek Xyvelam i co zawiera opakowanie

Xyvelam, 500 mg, tabletki powlekane

Różowe obustronnie wypukłe tabletki, z rowkiem dzielącym po jednej stronie i oznaczeniem “L” po drugiej stronie. Długość wynosi około 16 mm, a szerokość 8 mm. Tabletkę można podzielić na równe dawki. 

Kupujący Xyvelam, 500 mg, tabl.powl., 7 szt
Kupowali również