Xyzal 0,5 mg/ml, roztw.doustny,(i.rów),InPh,Czechy, 200 ml


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Xyzal 0,5 mg/ml, roztw.doustny,(i.rów),InPh,Czechy, 200 ml

21,57

Kupujący Xyzal, 0,5 mg/ml, roztw.doustny,(i.rów),InPh,Czechy, 200 ml
Kupowali również