Yellox (0,9 mg/ml), krople do oczu,(i.rów),Delf, 5ml


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Yellox (0,9 mg/ml), krople do oczu,(i.rów),Delf, 5ml

25,19

Kupujący Yellox, 0,9 mg/ml, krople do oczu,(i.rów),Delf, 5ml
Kupowali również