Zenofor SR 500 mg, tabl.o przedł.uwaln., 30 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Zenofor SR 500 mg, tabl.o przedł.uwaln., 30 szt

6,05

Kupujący Zenofor SR, 500 mg, tabl.o przedl.uwaln., 30 szt
Kupowali również