Zentel 400 mg,tabl.do rozgr,żucia,(i.rów),InPh,Rum, 1 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Zentel 400 mg,tabl.do rozgr,żucia,(i.rów),InPh,Rum, 1 szt

12,02

Kupujący Zentel, 400 mg,tabl.do rozgr,zucia,(i.row),InPh,Rum, 1 szt
Kupowali również