Zentel 400 mg,tabl.do rozgr,żucia,(i.rów),PhP,Portug, 1szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Zentel 400 mg,tabl.do rozgr,żucia,(i.rów),PhP,Portug, 1szt

10,99

Kupujący Zentel, 400 mg,tabl.do rozgr,zucia,(i.row),MDZ,Portug, 1szt
Kupowali również