Zolmiles 5 mg Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg, 6 sztuk


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Zolmiles 5 mg Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg, 6 sztuk

Zolmiles 5 mg to lek stosowany w leczeniu napadów migreny z aurą lub bez niej. Swoje właściwości zawdzięcza substancji czynnej o nazwie zolmitryptan, której zadaniem jest zwężanie rozszerzonych naczyń krwionośnych mogących powodować objawy migreny. Dzięki temu tabletki Zolmiles 5 mg pomagają złagodzić ból głowy oraz symptomy towarzyszące atakowi migreny, takie jak nudności lub wymioty oraz nadwrażliwość na światło i dźwięk. Zolmiles 5 mg dostępny jest w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej.

81,98

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na Z

Wskazaniem do stosowania leku Zolmiles 5 mg jest leczenie migrenowego bólu głowy i łagodzenie symptomów towarzyszących napadowi migreny, takich jak nadwrażliwość na dźwięk i światło oraz nudności czy wymioty. Zolmiles 5 mg stosuje się, zarówno podczas wystąpienia ataku migreny z aurą, jak i bez niej.
Lek Zolmiles 5 mg należy do grupy leków zwanych tryptanami, a w swoim działaniu bazuje na obecności w składzie substancji czynnej o nazwie zolmitryptan. Zolmitryptan to selektywny agonista naczyniowych receptorów 5HT1B/1D, które są odpowiedzialne za skurcz naczyń. Wykazuje duże powinowactwo do ludzkich rekombinowanych receptorów 5HT1B i 5HT1D oraz umiarkowane do receptorów 5HT1A. Jak się obecnie uważa, przyczyną występowania migrenowych bólów głowy jest miejscowe rozszerzanie się czaszkowych naczyń krwionośnych oraz wydzielanie przez zakończenia nerwu trójdzielnego specyficznych neuroprzekaźników. Lek Zolmiles 2,5 mg zwęża rozszerzone naczynia krwionośne. To z kolei pomaga zmniejszyć ból głowy i inne objawy napadu migrenowego, takie jak nudności lub wymioty oraz nadwrażliwość na światło i dźwięk. Należy pamiętać o tym, że lek Zolmiles 5 mg działa tylko na początku napadu migrenowego. Nie zapobiegnie wystąpieniu napadu. Jak każdy lek, Zolmiles 5 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niektóre z wymienionych poniżej objawów mogą być częścią samego napadu migreny. Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z ciężkich działań niepożądanych wymienionych poniżej, należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku Zolmiles i zwrócić się do lekarza: • rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 osób): reakcje alergiczne obejmujące swędzącą wysypkę (pokrzywka) oraz obrzęk twarzy, warg, ust, języka i gardła, • bardzo rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 osób): dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej, często wywołany wysiłkiem), zawał serca lub skurcz naczyń wieńcowych. Objawy obejmują ból w klatce piersiowej i skrócenie oddechu. Skurcz naczyń krwionośnych w jelicie, mogący spowodować uszkodzenie jelita. Objawy obejmują ból brzucha lub krwawą biegunkę. Inne możliwe działania niepożądane obejmują: • często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób): nieprawidłowe odczucia, takie jak mrowienie w palcach rąk i stóp lub wrażliwość skóry na dotyk, uczucie senności, zawroty głowy lub uczucie ciepła, ból głowy, nierówne bicie serca, nudności, wymioty, ból brzucha, suchość w jamie ustnej, zaburzenia połykania, osłabienie siły mięśni lub ból mięśni, uczucie osłabienia, ociężałość, napięcie, ból lub ucisk w gardle, szyi, ramionach i nogach lub klatce piersiowej, • niezbyt często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób): bardzo szybkie bicie serca, nieznaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, zwiększenie ilości oddawanego moczu lub częstości oddawania moczu, • bardzo rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 osób): nagła, pilna potrzeba oddania moczu.
Przeciwwskazaniem do stosowania tabletek Zolmiles 5 mg jest uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Ponadto leku Zolmiles 5 mg nie należy stosować: • jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie tętnicze krwi; • jeśli pacjent miał kiedykolwiek problemy z sercem, w tym zawał serca, dławicę piersiową (ból w klatce piersiowej spowodowany ćwiczeniami lub wysiłkiem), dławicę Prinzmetala (ból w klatce piersiowej, który występuje podczas odpoczynku) lub doświadczył objawów związanych z sercem, takich jak duszność lub ucisk w klatce piersiowej; • jeśli pacjent ma problemy z krążeniem (ograniczony przepływ krwi w nogach lub rękach); • jeśli pacjent miał udar mózgu lub krótkotrwały epizod podobny do udaru mózgu; • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek; • jeśli pacjent przyjmuje w tym samym czasie niektóre inne leki stosowane w leczeniu migreny (np. ergotamina lub leki typu ergotaminy tj. dihydroergotamina i metysergid) lub inne tryptany stosowane w migrenie. Przed rozpoczęciem stosowania leku Zolmiles 5 mg należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeżeli: • u pacjenta występuje ryzyko niedokrwiennej choroby serca (zmniejszony przepływ krwi przez naczynia krwionośne serca). Ryzyko jest większe, jeżeli pacjent pali papierosy, ma wysokie ciśnienie tętnicze krwi, duże stężenie cholesterolu, cukrzycę lub jeśli w rodzinie pacjenta były przypadki niedokrwiennej choroby serca, • pacjent został poinformowany, że występuje u niego zespół Wolffa-Parkinsona-White'a (rodzaj zaburzenia rytmu serca), • u pacjenta kiedykolwiek występowały zaburzenia czynności wątroby, • u pacjenta występują bóle głowy, które nie są typowymi bólami migrenowymi, • pacjent przyjmuje inne leki stosowane w leczeniu depresji. Nie zaleca się stosowania leku Zolmiles 5 mg pacjentom w wieku poniżej 18 lat oraz powyżej 65. roku życia. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Nie wiadomo, czy stosowanie leku Zolmiles 5 mg podczas ciąży wpływa szkodliwie na dziecko, dlatego też jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie należy karmić piersią w ciągu 24 godzin po zażyciu leku Zolmiles 5 mg. Lek Zolmiles 5 mg należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Lek Zolmiles 5 mg należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek Zolmiles należy przyjąć po wystąpieniu pierwszych objawów napadu migreny. Można także przyjąć lek w trakcie napadu. Zalecana dawka leku Zolmiles to jedna tabletka (2,5 mg lub 5 mg). Można przyjąć kolejną tabletkę, jeśli migrena nie ustąpi po upływie 2 godzin lub gdy powróci w ciągu 24 godzin. Jeśli tabletki nie przyniosą znaczącej poprawy w objawach migreny, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 5 mg lub zmienić leczenie. Nie stosować dawki większej niż zalecana. Nie stosować więcej niż dwie dawki na dobę. Jeżeli zostały przepisane tabletki 2,5 mg, maksymalna dawka dobowa wynosi 5 mg. Jeśli zostały przepisane tabletki 5 mg, maksymalna dawka dobowa wynosi 10 mg. W czasie napadu migreny reakcje pacjenta mogą być wolniejsze niż zwykle. Należy brać to pod uwagę w czasie prowadzenia pojazdów, posługiwania się narzędziami lub obsługiwania maszyn. Jest mało prawdopodobne, aby lek Zolmiles 5 mg wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów, posługiwania się narzędziami lub obsługiwania maszyn. Jednakże najlepiej jest odczekać i sprawdzić, w jaki sposób lek Zolmiles 5 mg wpływa na pacjenta, przed podjęciem tych czynności.
Substancją czynną leku Zolmiles jest zolmitryptan. Lek Zolmiles, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, zawiera 5 mg zolmitryptanu. Pozostałe składniki to: mannitol , wapnia krzemian, celuloza mikrokrystaliczna, aspartam, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krospowidon (typ B), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian i aromat pomarańczowy o składzie: substancje aromatyzujące identyczne z naturalnymi, środki aromatyzujące, naturalne substancje aromatyzujące, maltodekstryna (kukurydziana), guma arabska, kwas askorbinowy (E 300), butylohydroksyanizol (E 320). Zolmiles, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej są barwy białej, okrągłe i płaskie o średnicy 9,5 mm.

Kupujący Zolmiles, 5 mg, tabl.uleg.rozp.w j.ustn., 6 szt
Kupowali również