Davercin żel 25 mg/g, 30g, import równoległy (InPh, Bułgaria)


Zdjęcie podglądowe recepty

Davercin żel 25 mg/g, 30g, import równoległy (InPh, Bułgaria)

22,98

 Leczenie miejscowe trądziku pospolitego.

Lek Davercin w postaci roztworu do stosowania na skórę zawiera jako substancję czynną cykliczny 11,12-węglan erytromycyny, który należy do antybiotyków makrolidowych.

 

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIPOŻĄDANE:

Jak każdy lek, Davercin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas długotrwałego lub powtórnego leczenia erytromycyną, może dojść do rozwoju niewrażliwych na lek bakterii. Opisywano podrażnienie oczu podczas stosowania leku na skórę twarzy. W miejscu nałożenia produktu może wystąpić pieczenie, wysuszenie naskórka, swędzenie, łuszczenie, rumień, przetłuszczenie skóry. Jeśli u pacjenta wystąpi ciężka reakcja skórna: czerwona, łuszcząca się wysypka z guzkami pod skórą i pęcherzami (osutka krostkowa), należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Częstość występowania tych objawów niepożądanych jest nieznana (nie można jej określić na podstawie dostępnych danych).

Przeciwskazaniem do stosowania leku jest a uczulenie na erytromycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

• Davercin w postaci żelu przeznaczony jest tylko do stosowania miejscowego na skórę.

• W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi, miejsca te należy przemyć letnią wodą.

• Jeśli w miejscach aplikacji leku wystąpią objawy podrażnienia skóry, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz zadecyduje, czy lek należy odstawić.

• Leku nie należy stosować na uszkodzoną skórę (skaleczenia, otwarte, sączące rany).

• Może wystąpić oporność krzyżowa z innymi antybiotykami makrolidowymi.

 

Dzieci

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku u dzieci nie zostało ustalone.

 

Lek Davercin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Nie zaleca się jednoczesnego miejscowego stosowania innych leków, zwłaszcza złuszczających i ścierających. W przypadku jednoczesnego miejscowego stosowania innych leków, częściej może wystąpić podrażnienie i suchość skóry. Jeśli jest konieczne zastosowanie skojarzonego miejscowego leczenia, inny lek stosowany na skórę należy zastosować w odstępie kilku godzin.

 

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży Należy unikać stosowania leku Davercin w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna zastosowanie leku za konieczne. Jeśli pacjentka karmi piersią O stosowaniu żelu Davercin u kobiet karmiących piersią powinien zdecydować lekarz.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 

Substancje pomocnicze - ostrzeżenie

Davercin zawiera glikol propylenowy. Lek zawiera 20 mg glikolu propylenowego w każdym g żelu. Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry.

Davercin zawiera dimetylosulfotlenek. Lek może powodować podrażnienie skóry.

Davercin zawiera etanol. Ten lek zawiera 640 mg alkoholu (etanolu) w każdym g żelu. Ze względu na zawartość etanolu, lek może powodować pieczenie uszkodzonej skóry.

STOSOWANIE LEKU:

Do stosowania miejscowego na skórę. Davercin w postaci żelu należy nanosić cienką warstwą na zmienione chorobowo miejsca dwa razy na dobę - rano i wieczorem. Żel należy nakładać na oczyszczoną, suchą skórę. Po każdym nałożeniu żelu należy dokładnie umyć ręce. Przeciętny okres leczenia wynosi 6 do 8 tygodni.

 

 

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Davercin

Zbyt częste stosowanie leku może powodować podrażnienie skóry, które ustępuje zwykle po zaprzestaniu stosowania leku. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w razie przypadkowego spożycia leku. Davercin jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę, nie do stosowania doustnego. W razie przypadkowego połknięcia leku lekarz może zalecić zastosowanie odpowiedniej metody opróżnienia żołądka. Należy zabrać ze sobą lek w oryginalnym pudełku tak, aby personel mógł dokładnie sprawdzić, jaki lek został zastosowany.

 

Pominięcie zastosowania leku Davercin

W przypadku pominięcia zastosowania leku o stałej, określonej porze, lek należy zastosować jak najszybciej, a następnie kontynuować regularne stosowanie leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

substancja czynna: 1 g żelu zawiera 25 mg cyklicznego 11,12-węglanu erytromycyny A (Erythromycini cyclocarbonas).

substancje pomocnicze: Dimetylosulfotlenek (1 g żelu zawiera 50 mg dimetylosulfotlenku), Glikol propylenowy (1 g żelu zawiera 20 mg glikolu propylenowego), Etanol 96% (1 g żelu zawiera 640 mg alkoholu etylowego), Izopropanol, Hydroksypropyloceluloza.

 

PRZECHOWYWANIE:

 Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Kupujący Davercin, 25 mg/g, zel,(i.row),InPh,Bulgaria, 30 g
Kupowali również