Reklamacje i zwroty

Produkty zamówione za pośrednictwem Portalu www.recepta.pl podlegają zwrotowi i reklamacji według następujących zasad:

  • Produkty lecznicze i wyroby medyczne:
    wydane z apteki co do zasady nie podlegają zwrotowi/reklamacji; zwrot/reklamacja tego rodzaju produktów jest możliwy wyłącznie w przypadku wady jakościowej produktu lub jego niewłaściwego wydania. Zasada ta odpowiada regulacji art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 - t.j.). W celu dokonania ewentualnego zwrotu/reklamacji zamówionych produktów leczniczych lub wyrobów medycznych należy skontaktować się telefonicznie z daną apteką i ustalić warunki zwrotu.
  • Pozostałe produkty:
    (np. środki kosmetyczne, higieniczne, pielęgnacyjne) w żadnym przypadku nie podlegają zwrotowi. Sprzedaż realizowana w ramach Portalu www.recepta.pl nie jest sprzedażą wysyłkową i jako taka nie podlega regulacji przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) w zakresie możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość w rozumieniu tychże przepisów. W przypadku realizacji umowy niezgodnie z zamówieniem (np. opóźnienia w realizacji zamówienia, wydanie niewłaściwej ilości/dawki, dostarczenie produktów niezamówionych itp.) lub wadliwości produktu (np. wydanie produktów uszkodzonych, niepełnowartościowych, niekompletnych lub których termin ważności upłynął), Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji. Prosimy wtedy o kontakt z Apteką realizującą zamówienie.

 

Zwroty i reklamacje są rozpatrywane w terminie niezwłocznym.

 

Kontakt:
e-mail: formularz kontaktowy
Recepta.pl Spółka z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź