Adartrel 0,5 mg, tabletki powlekane, 28 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Adartrel 0,5 mg, tabletki powlekane, 28 szt.

44,25

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

Adartrel jest lekiem stosowanym w leczeniu zespołu niespokojnych nóg o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego.

Substancją czynną leku Adartrel jest ropinirol, który należy do grupy leków zwanych agonistami dopaminy. Agoniści dopaminy działają w mózgu podobnie do naturalnie występującej substancji zwanej dopaminą.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane (u więcej niż 1 na 10 pacjentów): nudności, wymioty.

Nie należy stosować leku:

  • jeżeli pacjent ma uczulenie na ropinirol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
  • jeżeli pacjent ma ciężką chorobę nerek,
  • jeżeli pacjent ma ciężką chorobę wątroby.

 

Tabletki leku Adartrel zawierają niewielkie ilości cukru zwanego laktozą jednowodną - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, w tym o lekach roślinnych i lekach bez recepty, a także innych lekach, które pacjent planuje stosować.

Adartrel nie jest zalecany do stosowania w czasie ciąży, chyba że lekarz stwierdzi, że zastosowanie leku Adartrel spowoduje korzyść dla pacjentki przeważającą nad ryzykiem dla nienarodzonego dziecka. Adartrel nie jest zalecany do stosowania w czasie karmienia piersią, ponieważ może mieć wpływ na wytwarzanie mleka przez pacjentkę.

Adartrel może powodować senność. W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić niepohamowana senność, a czasami także nagłe i niespodziewane napady snu, nie poprzedzone sennością. Podczas stosowania leku Adartrel mogą wystąpić omamy (widzenie, słyszenie lub odczuwanie rzeczy, których nie ma w danym momencie). Jeśli u pacjenta występują omamy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz.

Przyjmowanie leku Adartrel z jedzeniem może zmniejszyć prawdopodobieństwo występowania nudności i wymiotów. Dlatego też najlepiej przyjmować lek Adartrel w trakcie posiłku.

Substancją czynną jest ropinirol (w postaci chlorowodorku). Każda tabletka zawiera 0,5 mg ropinirolu (w postaci chlorowodorku).

Pozostałe składniki to:

  • rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa (typ A), magnezu stearynian,
  • otoczka: hypromeloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), indygokarmin lak aluminiowy (E132).

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Nie przechowywać leku Adartrel w temperaturze powyżej 25 °C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Kupujący Adartrel, 0,5 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(2x14)
Kupowali również