Agen 10 10 mg, tabl.,(i.rów),Delf,Rumunia, 60 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Agen 10 10 mg, tabl.,(i.rów),Delf,Rumunia, 60 szt

23,01

Kupujący Agen 10, 10 mg, tabl.,(i.rów),Delf,Rumunia, 60 szt
Kupowali również