Agen 5 5 mg, tabl.,(i.rów),Delf,Rumunia, 60 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Agen 5 5 mg, tabl.,(i.rów),Delf,Rumunia, 60 szt

12,27

Kupujący Agen 5, 5 mg, tabl.,(i.rów),Delf,Rumunia, 60 szt
Kupowali również