AirFluSal Forspiro (50 mcg+250 mcg)/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji, podzielony, 60 dawek (import równoległy InPharm - Czechy)


Zdjęcie podglądowe recepty

AirFluSal Forspiro (50 mcg+250 mcg)/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji, podzielony, 60 dawek (import równoległy InPharm - Czechy)

85,30

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

AirFluSal Forspiro stosuje się w leczeniu astmy oskrzelowej.

Lek zawiera dwie substancje czynne:

  • salmeterol: długo działająca substancja rozszerzająca drogi oddechowe,
  • flutykazon: kortykosteroid, który zmniejsza obrzęk i stan zapalny w płucach.

 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób): ból głowy (ustępujący zwykle w trakcie leczenia), zwiększona liczba przeziębień u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

Częste (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób): pleśniawki (bolesne, kremowożółte wykwity) w jamie ustnej i gardle, a także ból języka, chrypka i podrażnienie gardła,  ból, obrzęk stawów i ból mięśni, kurcze mięśni.

Nie należy stoswać leku, jeśli pacjent ma uczulenie na salmeterol, flutykazon lub na substancję pomocniczą leku.

AirFluSal Forspiro zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Lekarz, pielęgniarka lub farmaceuta powinni pokazać, jak używać inhalator i sprawdzać regularnie poprawność jego stosowania.

Substancjami czynnymi leku są salmeterol i flutykazonu propionian. Każda dawka odmierzona zawiera 50 mikrogramów salmeterolu (w postaci salmeterolu ksynafonianu) i 250 mikrogramów flutykazonu propionianu. Odpowiada to dawce dostarczonej zawierającej 45 mikrogramów salmeterolu (w postaci salmeterolu ksynafonianu) i 233 mikrogramy flutykazonu propionianu.

Pozostały składnik to laktoza jednowodna.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC. Nie stosować leku AirFluSal Forspiro po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku.

Kupujący AirFluSal Forspiro,50mcg+250mcg,prosz,(i.row),InPh,Czech,60d
Kupowali również