Allevyn Ag Sacrum Opatrunek hydropolimerowy, 17cm x 17cm, 1szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Allevyn Ag Sacrum Opatrunek hydropolimerowy, 17cm x 17cm, 1szt.

ALLEVYN Ag Adhesive jest chłonnym, przeciwbakteryjnym opatrunkiem składającym się z trzech warstw: chłonnej, hydrokomórkowej warstwy zawierającej sulfadiazynę srebra (SSD), która jest umieszczona pomiędzy samoprzylepną, perforowaną warstwą mającą kontakt z raną oraz wodoodporną powłoką zewnętrzną.

41,62

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

ALLEVYN Ag Adhesive jest przeciwbakteryjnym, chłonnym opatrunkiem przeznaczonym do leczenia gojących się poprzez ziarninowanie ran przewlekłych i ostrych pełnej lub pośredniej grubości lub płytkich, ziarninujących i sączących się, w tym: odleżyn, owrzodzeń żylnych, owrzodzeń cukrzycowych, oparzeń, miejsc pobrań tkanek do przeszczepu, ran powstałych w wyniku nacieku przez nowotwór złośliwy oraz ran otwartych chirurgicznie.
Opatrunek ALLEVYN Ag Adhesive może być stosowany na rany, w których rozwinęło się zakażenie.
Opatrunek stanowi skuteczną barierę dla zakażeń drobnoustrojami, chroniącą ranę przed inwazyjnymi mikroorganizmami patogennymi, wspomagając tym samym szybszy proces gojenia. SSD jest skuteczny przeciwko mikroorganizmom obecnym w opatrunku i w ranie.
W obecności wysięku opatrunek pomaga utrzymać wilgotne środowisko rany.

Nie stosować u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na sulfadiazynę srebra lub sulfonamidy.
Ze względu na fakt, że sulfonamidy powodują żółtaczkę jąder podkorowych mózgu, opatrunek ALLEVYN Ag Adhesive nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży, blisko terminu porodu lub w okresie karmienia piersią, u wcześniaków lub u noworodków w trakcie pierwszych miesięcy życia.
Opatrunek ALLEVYN Ag Adhesive nie powinien być stosowany z produktami na bazie oleju, np. wazeliną.
Opatrunek ALLEVYN Ag Adhesive nie powinien być stosowany bezpośrednio na rany jamiste; może być stosowany na niejako opatrunek wtórny.

Jeśli zachodzi taka konieczność, należy oczyścić ranę zgodnie z lokalnym protokołem klinicznym.
Należy stosować opatrunek większy od rany.
Należy przygotować skórę wokół rany poprzez usunięcie nadmiaru wilgoci. Należy przyciąć owłosienie, aby zapewnić bliski kontakt z raną.
Wyjąć opatrunek ALLEVYN Ag Adhesive z opakowania stosując technikę aseptyczną.
Należy rozpocząć usuwanie materiału ochronnego z opatrunku ALLEVYN Ag Adhesive i nakleić opatrunek.
Należy wygładzić opatrunek na ranie, usuwając resztę materiału ochronnego.
Opatrunek ALLEVYN Ag Adhesive może być docinany, zwłaszcza w przypadku stosowania na pięty, łokcie i inne specyficzne obszary.
Podczas umieszczania opatrunku ALLEVYN Ag Sacrum należy umieścić wąski koniec opatrunku w odległości minimum 2 cm ponad zwieraczem odbytu, a następnie wygładzić opatrunek na kości krzyżowej.
Częstość zmiany opatrunku:
Na wczesnym etapie leczenia ran należy często sprawdzać opatrunek ALLEVYN Ag Adhesive. Gdy produkt jest stosowany na rany, w których rozwinęła się infekcja, należy monitorować i leczyć infekcję zgodnie z lokalnym protokołem klinicznym. Opatrunki mogą pozostawać na miejscu przez maksymalnie 7 dni, z wyjątkiem obszaru kości krzyżowej, w przypadku którego opatrunki mogą pozostawać na miejscu przez maksymalnie 5 dni, lub do momentu pojawienia się plamy wysięku w odległości 2 cm od krawędzi opatrunku.

Kupujący Allevyn Ag Sacrum, opatr.hydropol.,17x17cm,1szt (z op.10szt)
Kupowali również