Aropilo 0,25 mg, tabletki powlekane, 210 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Aropilo 0,25 mg, tabletki powlekane, 210 szt.

35,93

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

Lek Aropilo jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. 

Lek Aropilo jest stosowany do leczenia objawów zespołu niespokojnych nóg o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego.

Substancją czynną leku Aropilo jest ropinirol, który należy do grupy leków zwanych agonistami dopaminy. Agoniści dopaminy działają w mózgu podobnie do naturalnie występującej substancji zwanej dopaminą.

U pacjentów z chorobą Parkinsona w niektórych częściach mózgu występuje małe stężenie dopaminy. Ropinirol działa podobnie do występującej naturalnie dopaminy i tym samym pomaga złagodzić objawy choroby Parkinsona.

U pacjentów z objawami zespołu niespokojnych nóg o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego, lek Aropilo łagodzi nieprzyjemne odczucia i ogranicza przymus poruszania kończynami.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Choroba Parkinsona:

Bardzo częste działania niepożądane (występują częściej niż u 1 na 10 osób): omdlenia, uczucie senności, nudności.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 osób): omamy („widzenie” rzeczy, które nie istnieją), wymioty, zawroty głowy (uczucie wirowania), zgaga, ból brzucha, obrzęk nóg, stóp lub dłoni.

Zespół niespokojnych nóg:

Bardzo częste działania niepożądane (występują częściej niż u 1 na 10 osób): nudności, wymioty.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 osób): nerwowość, omdlenia, senność, uczucie zmęczenia (psychicznego lub fizycznego), zawroty głowy (uczucie wirowania), ból brzucha, pogorszenie objawów RLS (objawy mogą pojawić się wcześniej niż zwykle lub być bardziej intensywne lub wpływać na inne kończyny, które wcześniej były zdrowe, takie jak ramiona lub pojawienie się objawów wczesnym rankiem).

Nie należy stosować leku:

  • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na ropinirol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
  • jeśli u pacjenta występuje poważna choroba nerek,
  • jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby.

 

Lek Aropilo zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek Aropilo nie jest zalecany w czasie ciąży, o ile lekarz nie stwierdzi, że korzyść z przyjmowania leku przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu. Lek Aropilo nie jest zalecany dla kobiet karmiących, ponieważ może mieć wpływ na laktację

Lek Aropilo może powodować senność. W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić niepohamowana senność, a czasami także nagłe i niespodziewane napady snu, nie poprzedzone sennością. Podczas stosowania ropinirolu mogą wystąpić omamy (widzenie, słyszenie lub odczuwanie rzeczy, których nie ma w danym momencie). W przypadku wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów ani wykonywać czynności, podczas których osłabiona czujność może narazić pacjenta lub inne osoby na ryzyko poważnego zranienia lub śmierci (np. obsługa maszyn), dopóki te objawy nie ustąpią.

Lek Aropilo należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Przyjmowanie leku Aropilo wraz z jedzeniem może zmniejszyć prawdopodobieństwo wymiotów i uczucia mdłości. W razie możliwości zaleca się przyjmowanie leku z jedzeniem.

Substancją czynną jest ropinirol (Ropinirolum). Jedna tabletka powlekana Aropilo 0,25 mg zawiera 0,25 mg ropinirolu w postaci ropinirolu chlorowodorku.

Pozostałe składniki:

  • Rdzeń tabletki: Celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.
  • Otoczka: Opadry 03B28796 biały: hypromeloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E171).

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Kupujący Aropilo, 0,25 mg, tabl.powl., 210 szt
Kupowali również