Artilla 0,075mg+0,02mg, tabl.draż.,(i.rów),Delf,Rum, 21 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Artilla 0,075mg+0,02mg, tabl.draż.,(i.rów),Delf,Rum, 21 szt

18,25

Kupujący Artilla, 0,075mg+0,02mg, tabl.draż.,(i.rów),Delf,Rum, 21 szt
Kupowali również