Atorvagen 40 mg, tabl.powl.,(i.rów),Delf,W.Bryt.,28 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Atorvagen 40 mg, tabl.powl.,(i.rów),Delf,W.Bryt.,28 szt

14,73

Kupujący Atorvagen, 40 mg, tabl.powl.,(i.rów),Delf,W.Bryt.,28 szt
Kupowali również