Atrodil 20 mcg/dawkę, aerozol inhalacyjny, 10 ml (200 dawek)


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Atrodil 20 mcg/dawkę, aerozol inhalacyjny, 10 ml (200 dawek)

19,31

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

Leczenie podtrzymujące stanów skurczowych oskrzeli w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), obejmującej przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc oraz w astmie oskrzelowej.
rozszerza oskrzela Często: ból głowy, zawroty głowy, kaszel, podrażnienie gardła, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego.
Niezbyt często: kołatanie serca, nadmiernie szybkie bicie serca, niewyraźne widzenie, rozszerzenie źrenic, zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, ból oka, widzenie tęczowej obwódki wokół źródła światła, przekrwienie spojówki, obrzęk rogówki, zwężenie dróg oddechowych, w tym wywołane inhalacją (paradoksalne) zwężenie dróg oddechowych, skurcz krtani (nagłe skurcze strun głosowych, które mogą mieć wpływ na oddychanie i mowę), obrzęk błony śluzowej jamy ustnej, zatrzymanie moczu, wysypka, świąd, obrzęk nacznioruchowy, nadwrażliwość, ciężkie reakcje alergiczne.
Rzadko: migotanie przedsionków, zaburzenia akomodacji (zaburzenia ostrości widzenia), pokrzywka.
Jeśli podczas stosowania leku Atrodil wystąpią zawroty głowy lub zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie, widzenie tęczowej obwódki wokół źródła światła), należy zaniechać wykonywania wyżej wymienionych czynności.
Gdy masz uczulenie substancję czynną, podobne leki zawierające atropinę lub jej pochodne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, jaskrę, powiększoną prostatę, zwężenie drogi odpływu moczu, mukowiscydozę.
Gdy przyjmujesz inne leki. Należy poinformować lekarza o wszystkich aktualnie lub ostatnio przyjmowanych lekach, a także o lekach, które planujesz przyjmować,  nawet tych dostępnych bez recepty. Niektóre leki mogą oddziaływać z lekiem Atrodil. Może to zmieniać działanie leku Atrodil lub innych leków. W szczególności, należy poinformować lekarza o stosowaniu któregokolwiek z następujących leków: innych leków rozszerzających oskrzela (takich jak salbutamol); beta-adrenolityków stosowanych w leczeniu chorób serca i nadciśnienia tętniczego (np. atenololu, bisoprololu); leków ksantynowych (np. teofiliny, aminofiliny).
Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub gdy karmisz piersią. Lek Atrodil należy stosować w ciąży jedynie wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne. Lek Atrodil należy stosować u kobiet karmiących piersią jedynie wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.
Wziewnie, ściśle według zaleceń lekarza.
U dzieci aerozol Atrodil należy stosować jedynie pod kontrolą osoby dorosłej.
bromek ipratropium

Kupujący Atrodil, 20 mcg/dawkę, aer.inhal., 10 ml (200 dawek)
Kupowali również