Atrodil 20 mcg/dawkę, aerozol inhalacyjny, 10 ml (200 dawek)


Zdjęcie podglądowe recepty

Atrodil 20 mcg/dawkę, aerozol inhalacyjny, 10 ml (200 dawek)

20,04

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

Atrodil jest wskazany jako lek rozszerzający oskrzela w leczeniu podtrzymującym stanów skurczowych oskrzeli w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), obejmującej przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc oraz w astmie oskrzelowej.

Atrodil jest w postaci roztworu pod ciśnieniem do inhalacji. Lek zawiera ipratropiowy bromek, który należy do grupy leków określanych jako leki rozszerzające oskrzela.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów): ból głowy, zawroty głowy, kaszel, podrażnienie gardła, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego.

Nie należy stosować leku:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na ipratropiowy bromek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
  • jeśli pacjent ma uczulenie na podobne leki zawierające atropinę lub jej pochodne.

 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Niektóre leki mogą oddziaływać z lekiem Atrodil. Może to zmieniać działanie leku Atrodil lub innych leków. W szczególności, należy poinformować lekarza o stosowaniu któregokolwiek z następujących leków:

  • innych leków rozszerzających oskrzela, takich jak salbutamol,
  • beta-adrenolityków stosowanych w leczeniu chorób serca i nadciśnienia tętniczego, np. atenololu, bisoprololu,
  • leków ksantynowych, np. teofiliny, aminofiliny,
  • innych leków przeciwcholinergicznych, np.:
    • pridinolu, biperydenu (stosowane w leczeniu choroby Parkinsona),
    • skopolaminy (lek przeciwwymiotny oraz stosowany w stanach skurczowych przewodu pokarmowego i dróg moczowych).

 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania tego leku w czasie ciąży. Lek Atrodil należy stosować w ciąży jedynie wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W celu uzyskania najlepszych wyników leczenia, ważne jest prawidłowe stosowanie aerozolu inhalacyjnego, w sposób przedstawiony w instrukcji w ulotce. W razie jakichkolwiek wątpliwości po przeczytaniu instrukcji, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Substancją czynną leku jest ipratropiowy bromek. Każda dawka inhalacyjna zawiera 21 mikrogramów ipratropiowego bromku jednowodnego, co odpowiada 20 mikrogramom ipratropiowego bromku.

Pozostałe składniki to: 1,1,1,2-tetrafluoroetan, kwas cytrynowy bezwodny, woda oczyszczona, etanol bezwodny.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego i nie zamrażać. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Nie dziurawić ani nie palić, nawet jeśli wydaje się, że pojemnik jest pusty. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Kupujący Atrodil, 20 mcg/dawke, aer.inhal., 10 ml (200 dawek)
Kupowali również