Auglavin PPH 875 mg+125 mg, prosz.d/sp.zaw.doust, 14 sasz


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Auglavin PPH 875 mg+125 mg, prosz.d/sp.zaw.doust, 14 sasz

28,26

Kupujący Auglavin PPH, 875 mg+125 mg, prosz.d/sp.zaw.doust, 14 sasz
Kupowali również