Axtil 2,5 mg, tabletki, 30 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Axtil 2,5 mg, tabletki, 30 szt.

6,31

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

Axtil może być stosowany:

 • w leczeniu zbyt wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia),
 • obniżenie ryzyka zawału serca lub udaru mózgu,
 • w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia lub nasilania się już istniejącej choroby nerek (niezależnie od tego, czy występuje cukrzyca czy nie),
 • w celu leczenia serca, wówczas, gdy nie jest ono zdolne do tłoczenia wystarczającej ilości krwi potrzebnej organizmowi (niewydolność serca),
 • w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca po zawale mięśnia sercowego.

 

Axtil zawiera substancję czynną - ramipril, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami ACE (inhibitory konwertazy angiotensyny). Działanie leku Axtil polega na:

 • zmniejszaniu wytwarzania przez organizm substancji, które mogą zwiększać ciśnienie krwi,
 • rozluźnieniu i rozszerzeniu naczyń krwionośnych,
 • ułatwieniu pompowania krwi przez serce w całym organizmie.

 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób): ból głowy lub uczucie zmęczenia, zawroty głowy, omdlenie, niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie krwi) szczególnie przy szybkim wstawaniu lub siadaniu, suchy, drapiący kaszel, zapalenie zatok lub zapalenie oskrzeli, duszność, ból żołądka lub jelit, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty, wysypki skórne, w tym uniesione nad powierzchnię skóry, ból w klatce piersiowej, kurcze lub bóle mięśni, zwiększone stężenie potasu we krwi potwierdzone badaniami laboratoryjnymi.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na: ramipryl, jakikolwiek inny lek będący inhibitorem ACE lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • u pacjentów, u których w przeszłości wystąpiła ciężka reakcja alergiczna zwana obrzękiem naczynioruchowym,
 • u pacjentów poddawanych dializie lub innemu rodzajowi filtracji krwi,
 • u pacjentów, u których ilość krwi dopływającej do nerki jest zmniejszona (zwężenie tętnicy nerkowej).
 • u pacjentów z bardzo niskim lub niestabilnym ciśnieniem krwi,
 • w okresie ostatnich 6 miesięcy ciąży,
 • jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

 

Lek Axtil zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Axtil może wpływać na działanie niektórych leków. Ponadto niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Axtil.

Należy poinformować lekarza, jeśli stosuje się którykolwiek z następujących leków. Mogą one zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w przypadku stosowania jednocześnie z lekiem Axtil:

 • leki stosowane do łagodzenia bólu i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub indometacyna i kwas acetylosalicylowy),
 • leki przeciwnowotworowe (chemioterapia),
 • leki stosowane przy zapobieganiu odrzucania narządów po przeszczepie, takie jak cyklosporyna,
 • diuretyki (leki moczopędne), takie jak furosemid,
 • suplementy potasu (w tym substytuty soli), leki moczopędne oszczędzające potas i inne leki zwiększające stężenie potasu we krwi (np. trimetoprym i ko-trimoksazol, stosowane w zakażeniach wywołanych przez bakterie; cyklosporyna, lek immunosupresyjny stosowany w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu oraz heparyna, lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi, aby zapobiec zakrzepom),
 • steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon,
 • allopurynol (stosowany do obniżania stężenia kwasu moczowego we krwi),
 • prokainamid (w przypadku arytmii serca),
 • temsyrolimus (stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych),
 • leki stosowane najczęściej aby zapobiegać odrzuceniu przeszczepionych organów.

 

Spożywanie alkoholu z lekiem Axtil może doprowadzić do zawrotów głowy lub uczucia pustki w głowie.

Podczas stosowania leku Axtil mogą wystąpić zawroty głowy. Ryzyko wystąpienia takiego stanu zwiększa się przy rozpoczynaniu stosowania leku Axtil lub zwiększaniu dawki. W takim wypadku nie należy prowadzić pojazdów oraz używać narzędzi lub maszyn.

Ten lek należy zawsze stosować ściśle zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną leku jest ramipryl.

Pozostałe składniki to: wodorowęglan sodu, laktoza jednowodna, sól sodowa kroskarmelozy, skrobia kukurydziana preżelowana, stearylofumaran sodu, tlenek żelaza żółty (172).

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności umieszczonego na kartoniku i blistrze.

Kupujący Axtil, 2,5 mg, tabl., 30 szt
Kupowali również