Beloflow 5 mg, tabletki powlekane, 30 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Beloflow 5 mg, tabletki powlekane, 30 szt.

14,74

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Leczenie objawowe naglącego nietrzymania moczu i (lub) częstomoczu oraz parcia naglącego, które mogą występować u pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego.

Substancja czynna leku Beloflow należy do grupy leków cholinolitycznych. Zmniejsza aktywność nadreaktywnego pęcherza moczowego,  zwiększa ilość moczu utrzymywanego w pęcherzu.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej zgłaszaną reakcją niepożądaną w czasie przyjmowania solifenacyny było uczucie suchości w jamie ustnej.

Solifenacyna jest przeciwwskazana u pacjentów:

  • z zatrzymaniem moczu, ciężkimi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi (m.in. toksyczne rozdęcie okrężnicy), miastenią lub jaskrą z wąskim kątem przesączania, jak również u pacjentów z dużym ryzykiem wystąpienia tych chorób
  • z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie
  • poddawanych hemodializie 
  • z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby 
  • z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, leczonych jednocześnie silnymi inhibitorami CYP3A4, np. ketokonazolem.

Leku nie należy stosować w trakcie ciąży i karmienia piersią. 

Ponieważ solifenacyna, podobnie jak inne leki cholinolityczne, może powodować niewyraźne widzenie, zaś rzadziej senność i uczucie zmęczenia, produkt może wywierać niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

Beloflow 5 mg: Jedna tabletka zawiera 5 mg solifenacyny bursztynianu (Solifenacini succinas), co odpowiada 3,8 mg solifenacyny.

Kupujący Beloflow, 5 mg, tabl.powl., 30 szt,bl.PVC/PE/PVDC/Al
Kupowali również