Betahistine dihydrochloride Accord 24 mg, tabletki, 60 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Betahistine dihydrochloride Accord 24 mg, tabletki, 60 szt.

16,28

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Betahistine dihydrochloride Accord stosuje się w leczeniu choroby Meniere'a, która objawia się: zawrotami głowy, postępująca utratą słuchu, szumami usznymi.

Lek Betahistine dihydrochloride Accord działa na układ nerwowy, jest stosowany przeciw zawrotom głowy. Produkt leczniczy Betahistine dihydrochloride Accord działa poprzez poprawę przepływu krwi w uchu wewnętrznym. Powoduje to obniżenie zwiększonego ciśnienia.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. 

Częste (występujące u mniej niż 1 osób na 10): nudności, zaburzenia trawienia, bóle głowy.

Nie należy stosować leku w przypadku: nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu, guza chromochłonnego nadnerczy.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania Betahistine dihydrochloride Accord u pacjentów z wrzodami żołądka i/lub astmą oskrzelową.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty. 

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi jeżeli pacjent przyjmuje: leki przeciwhistaminowe, Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) (stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona).

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się przyjmowania leku w okresie karmienia piersią, o stosowaniu w ciąży decyzje podejmuje lekarz.

Nie zaleca się stosowania leku Betahistine dihydrochloride Accord u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Substancja czynna betahistyna nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

Każda tabletka zawiera 24 mg betahistyny dichlorowodorku. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 150 mg laktozy jednowodnej.

Kupujący Betahistine dihydrochloride Accord, 24 mg, tabl., 60 szt
Kupowali również