Betaxolol PMCS 20 mg, tabletki, 30 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Betaxolol PMCS 20 mg, tabletki, 30 szt.

16,55

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Leczenie nadciśnienia tętniczego.

Leczenie profilaktyczne dławicy piersiowej wysiłkowej stabilnej.

Produkt wskazany jest do leczenia dorosłych pajentów.

Obniża ciśnienie tętnicze krwi.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często: osłabienie, bezsenność, szczególnie na początku leczenia wystąpić może zmęczenie, zawroty głowy, ból głowy i nadmierne pocenie się.

 • Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
 • ciężkie postaci astmy oskrzelowej lub przewlekłej, obturacyjnej choroby płuc,
 • niewyrównana niewydolność serca,
 • wstrząs kardiogenny,
 • blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia, z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem,
 • dławica Prinzmetala (w czystej postaci i jako monoterapia),
 • zespół chorego węzła zatokowo-przedsionkowego, w tym blok zatokowo-przedsionkowy,
 • ciężka bradykardia (poniżej 45-50 uderzeń na minutę),
 • ciężkie postaci choroby Raynauda i zaburzeń tętnic obwodowych,
 • nieleczony guz chromochłonny nadnerczy,
 • niedociśnienie tętnicze,
 • reakcje anafilaktyczne w wywiadzie,
 • kwasica metaboliczna,
 • jednoczesne stosowanie z floktafeniną lub z sultoprydem,
 • jednoczesne stosowanie z inhibitorami MAO,
 • dożylne podawanie antagonistów wapnia, takich jak werapamil lub diltiazem i innych leków przeciwarytmicznych (jak dyzopiramid lub amiodaron) u pacjentów leczonych betaksololem jest przeciwwskazane; wyjątkiem jest leczenie w oddziale intensywnej opieki medycznej, gdzie zagwarantowane jest uważne i ciągłe monitorowanie pacjenta.

Nie zaleca się stosowania betaksololu podczas ciąży i w okresie karmienia piersią chyba, że możliwe korzyści z leczenia matki przeważają nad ryzykiem dla noworodka.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

Każda tabletka zawiera 20 mg betaksololu chlorowodorku.

Kupujący Betaxolol PMCS, 20 mg, tabl., 30 szt
Kupowali również