Beto 50 ZK 47,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu (import równoległy) 30 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Beto 50 ZK 47,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu (import równoległy) 30 szt.

10,45

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca.

Leczenie objawowej, przewlekłej niewydolności serca z zaburzoną czynnością lewej komory.

Zapobieganie wystąpieniu nagłego zgonu sercowego lub ponownego zawału mięśnia sercowego u pacjentów po przebyciu ostrej fazy zawału.

Profilaktyka migreny.

Nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca.

Leczenie objawowej, przewlekłej niewydolności serca z zaburzoną czynnością lewej komory.

Zapobieganie wystąpieniu nagłego zgonu sercowego lub ponownego zawału mięśnia sercowego u pacjentów po przebyciu ostrej fazy zawału.

Profilaktyka migreny.

Poinformuj lekarza:

Gdy masz nadwrażliwość na metoprolol, inne β-adrenolityki lub jakąkolwiek substancję pomocniczą, choroby serca, niedociśnienie tętnicze, znaczne zaburzenia krążenia obwodowego.  

Gdy przyjmujesz inne leki obniżające ciśnienie krwi, przeciwarytmiczne, glikozydy naparstnicy, niesteroidowe leki przeciwzapalne, pochodne kwasu barbiturowego, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, rifampicynę, cymetydynę, doustne leki przeciwcukrzycowe, insulinę. Ponadto należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach nawet tych dostępnych bez recepty.  

Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Lek można stosować w ciąży jedynie w przypadku kiedy korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. 

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 47,5 mg metoprololu bursztynianu (Metoprololi succinas), co odpowiada 50 mg metoprololu winianu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera do 18,63 mg sacharozy, do 1,02 mg glukozy i 7,18 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej).

Kupujący Beto 50 ZK, 47,5mg,tabl.o przedl.uw(i.row),Delf,Niem,30szt
Kupowali również