Bibloc 10 mg, tabletki powlekane, (i.rów), InPh, Niemcy, 25 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Bibloc 10 mg, tabletki powlekane, (i.rów), InPh, Niemcy, 25 szt.

9,83

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi. Dławica piersiowa (ból serca). Niewydolność serca, objawiająca się dusznością podczas wysiłku lub zatrzymywaniem płynów w organizmie.

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi. Dławica piersiowa (ból serca). Niewydolność serca, objawiająca się dusznością podczas wysiłku lub zatrzymywaniem płynów w organizmie.

Poinformuj lekarza:

  • Gdy masz nadwrażliwość na fumaran bisoprololu lub którąkolwiek substancję pomocniczą, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, astmę oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, zespół Raynauda, ból kończyn w trakcie chodzenia lub gdy łatwo marzną Ci palce dłoni.  
  • Gdy przyjmujesz inne leki obniżające ciśnienie krwi, glikozydy naparstnicy, leki przeciwarytmiczne, insulinę, doustne leki przeciwcukrzycowe, ryfampicynę. Ponadto należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.  
  • Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. Stosowanie leku w ciąży ograniczone jest do przypadków, gdy potencjalne korzyści dla matki wynikające ze stosowania leku przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Leczenia nie należy nagle przerywać, lek należy odstawiać powoli.

Alkohol może nasilać zawroty głowy i uczucie oszołomienia, powodowane przez lek Bibloc.  

Nie należy stosować bisoprololu u dzieci ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności w tej grupie wiekowej.  

Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego.   Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem.  

Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.  

Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.

Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz.

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu (Bisoprololi fumaras). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda tabletka powlekana zawiera 2,4 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej).

Kupujący Bibloc, 10 mg, tabl.powl.,(i.row),InPh,Niemcy, 25 szt
Kupowali również