Bisoprolol Aurobindo 5 mg, tabletki powlekane, 30 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Bisoprolol Aurobindo 5 mg, tabletki powlekane, 30 szt.

3,98

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

W leczeniu stabilnej, przewlekłej niewydolności serca z zaburzoną czynnością skurczową lewej komory, w skojarzeniu z inhibitorami ACE, lekami moczopędnymi i, w razie potrzeby z glikozydami naparstnicy.

Wskazany również dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, bólem w klatce piersiowej spowodowanego zmniejszeniem przepływu krwi w tętnicach wieńcowych (choroby niedokrwiennej serca: dławicy piersiowej).

Bisoprolol będący substancją leczniczą produktu Bisoprolol Aurovitas powoduje zwalnianie czynność serca i w ten sposób zwiększa wydajność serca w pompowaniu krwi wewnątrz organizmu.

Bisoprolol osiąga maksimum działania 3-4 godziny po podaniu doustnym. Maksymalne działanie przeciwnadciśnieniowe bisoprololu jest na ogół osiągane po 2 tygodniach leczenia.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. 

Najcięższe działania niepożądane są związane z czynnością serca: wolna częstość rytmu serca, zaostrzenie niewydolności serca, wolna lub nieregularna czynność serca.

W przypadku wystąpienia zawrotów głowy, osłabienia lub trudności w oddychaniu należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku w przypadku: nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu, z ostrą niewydolnością serca lub w okresach niewyrównania niewydolności serca, które wymagają dożylnego stosowania leków o działaniu inotropowym, we wstrząsie kardiogennym, z blokiem przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia, z zespołem chorego węzła zatokowego, z blokiem zatokowo-przedsionkowym, z objawową bradykardią, z objawowym niedociśnieniem tętniczym, z ciężką astmą oskrzelową, z ciężką postacią choroby zarostowej tętnic obwodowych lub zespołu Raynauda, z nieleczonym guzem chromochłonnym rdzenia nadnerczy, z kwasicą metaboliczną.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania bisoprololu u pacjentów: z nadciśnieniem tętniczym lub dławicą piersiową i towarzyszącą niewydolnością serca, z cukrzycą z dużymi wahaniami stężenia glukozy we krwi, w trakcie ścisłej głodówki, w trakcie leczenia odczulającego, z blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia, dławicą Prinzmetala, z chorobą zarostową tętnic obwodowych (może nasilać objawy, zwłaszcza na początku leczenia).

Brak doświadczenia klinicznego w stosowaniu bisoprololu w niewydolności serca u pacjentów z następującymi stanami i chorobami współistniejącymi: cukrzyca insulinozależna (typu I), ciężkie zaburzenie czynności nerek,  ciężkie zaburzenie czynności wątroby, kardiomiopatia restrykcyjna, wrodzona wada serca, hemodynamicznie istotna wada zastawek, zawał mięśnia sercowego przebyty w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty. 

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi jeżeli pacjent przyjmuje: niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (leki przeciwarytmiczne klasy I, takie jak chinidyna, dyzopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon), niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej lub zaburzeń rytmu serca (antagoniści wapnia, jak werapamil i diltiazem), niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, takie jak klonidyna, metylodopa, moksonidyna, rylmenidyna, miejscowo stosowane beta-adrenolityki (takie jak krople do oczu przeznaczone do leczenia jaskry), niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), leki znieczulające, leki stosowane w leczeniu depresji (inhibitoramiy monoaminooksydazy takie jak moklobemid). 

Nie należy jednak przerywać przyjmowania tych leków bez porozumienia się z lekarzem.

Tabletkę należy przyjmować rano z posiłkiem lub niezależnie od posiłku, popijając wodą. Tabletki nie należy kruszyć ani żuć.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się przyjmowania leku w okresie karmienia piersią, o stosowaniu w ciąży decyzje podejmuje lekarz.

Nie zaleca się stosowania leku Conaret u dzieci i młodzieży.

Lek nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów, jednak należy zachować ostrożność, szczególnie na początku leczenia.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

Każda tabletka powlekana produktu leczniczego Bisoprolol Aurovitas 5 mg zawiera 5 mg bisoprololu fumaranu (Bisoprololi fumaras), co odpowiada 4,24 mg bisoprololu.

Kupujący Bisoprolol Aurovitas, 5 mg, tabl.powl.,30 szt,blist.
Kupowali również