Bonogren SR 400 mg, tabl.o przedł.uwaln., 60 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Bonogren SR 400 mg, tabl.o przedł.uwaln., 60 szt

163,79

Kupujący Bonogren SR, 400 mg, tabl.o przedł.uwaln., 60 szt
Kupowali również