Boostrix Polio 0,5 ml, szczepionka, 1 ampułko-strzykawka z igłą


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Boostrix Polio 0,5 ml, szczepionka, 1 ampułko-strzykawka z igłą

113,79

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Szczepienie przypominające (tzw. booster) przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis osób w wieku od 4 lat. Szczepionka Boostrix Polio nie jest wskazana do szczepienia podstawowego.
szczepionka skojrzona
Głęboko domięśniowo, najlepiej w okolice mięśnia naramiennego. Szczepionkę należy podawać zgodnie z oficjalnymi zaleceniami. Szczepienie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poprzednich szczepień i działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane) oraz badaniem lekarskim. Tak jak w przypadku innych szczepionek, szczepionka Boostrix Polio nie powinna być osobom w okresie ostrych i ciężkich chorób gorączkowych. Łagodna infekcja nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania szczepionki. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.
toksoid błoniczy
toksoid tężcowy
inaktywowany poliowirus
szczepionka przeciw krztuścowi

Kupujący Boostrix Polio, 0,5 ml, szczep., 1 amp-strz.z igłą
Kupowali również