Brintellix 5 mg, tabletki powlekane, 28 szt., blister


Zdjęcie podglądowe recepty

Brintellix 5 mg, tabletki powlekane, 28 szt., blister

61,25

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Depresja, duży epizod depresji u dorosłych.

Brintellix zawiera wortioksetynę - wykazuje ona działanie przeciwdepresyjne. Brintellix działa na receptory serotoninergiczne i aktywność przenośnika dla serotoniny. Lek ten wpływ także na inne przekaźniki jak noradrenalina, dopamina, acetylocholina, GABA, histamina i glutaminian.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W poniższej tabeli zebrano niektóre skutki uboczne, pełna lista została wymieniona w ulotce.

Bardzo często nudności
Często zaparcia/biegunka, dziwne sny, zawroty głowy
Niezbyt często zaczerwienienie twarzy, nocne poty
Częstość nieznana

zespół serotoninowy, reakcje alergiczne, pokrzywka, niewyjaśnione/nadmierne krwawienie, wysypka, hiponatremia

Lek ten nie powinien być stosowany u pacjentów wykazujących uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy lub selektywnych MAO-I stanowi również p/wskazanie.

Stosowanie tego leku należy omówić z lekarzem jeśli: pacjent przyjmuje leki serotoninergiczne (np. tramadol, sumatryptan), u pacjenta wystąpił zespół serotoninergiczny; u pacjenta występują drgawki / padaczka, mania, tendencja do krwawień / siniaków, niski poziom sodu, wiek - 65 lat i więcej, choroba wątroby / marskość wątroby.

Leki przeciwdepresyjne, w tym Brintellix zaczynają działać po określonym czasie (nie działają "od razu") - często po 2óch tygodniach lub później. Jest to istotne ze względu na ryzyko wystąpienia myśli samobójczych / myśli o samookaleczeniu lub myśli te mogą nasilić się - wiąże się to m.in. z opóźnionym początkiem działania.

Nie zaleca się stosowania tego leku z alkoholem.

Inne istotne ostrzeżenia opisano w ulotce.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Brintellix 5 mg wchodzi w interakcje z inhibitorami MAO (selektywnymi i nieselektywnymi), węglanem litu, karbamazepiną, fenytoiną, warfaryną, sumatryptanem, tramadolem, bupropionem, zielem dziurawca, chlorpromazyną, haloperidolem, chlorprotiksenem. fluoksetyną i paroksetyną oraz innymi lekami z grupy SSRI, SNRI, TLPD.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek ten stosuje się u osób dorosłych.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania tego leku - na początku leczenia mogą pojawić się m.in. zawroty głowy, które mogą wystąpić ponownie w przypadku zmiany dawki.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

Substancją czynną leku Brintellix jest wortioksetyna.

1 tabletka zawiera 5 mg wortioksetyny (jako bromowodorek).

Substancje pomocnicze: mannitol (E421), mikrokrystaliczna celuloza, hydroksypropyloceluloza, karboksymetyloskrobia sodowa (typu A), magnezu stearynian, hypromeloza, Makrogol 400, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172).

Kupujący Brintellix, 5 mg, tabl.powl., 28 szt,bl
Kupowali również