Ceclor Granulat do przygotowania zawiesiny, (125 mg / 5 ml), 100 ml


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Ceclor Granulat do przygotowania zawiesiny, (125 mg / 5 ml), 100 ml

25,32

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Cefaklor wskazany jest w następujących zakażeniach spowodowanych przez wrażliwe szczepy wymienionych bakterii:

  • Zakażenia dolnych dróg oddechowych (ostre zapalenie oskrzeli oraz zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, zapalenie płuc),
  • Zakażenia górnych dróg oddechowych (zapalenie gardła i migdałków podniebiennych, zapalenie zatok),
  • Zapalenie ucha środkowego,
  • Niepowikłane zakażenia dolnych dróg moczowych (zapalenie pęcherza moczowego, bezobjawowy bakteriomocz),
  • Zakażenia skóry i tkanek miękkich.

Lek Ceclor zawiera jako substancję czynną cefaklor, który jest doustnym półsyntetycznym antybiotykiem z grupy cefalosporyn. Cefalosporyny wykazują działanie bakteriobójcze, ponieważ hamują syntezę ściany komórkowej bakterii.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane to: biegunka (niekiedy z krwią lub śluzem), nudności lub wymioty, upławy lub swędzenie pochwy, zawroty głowy. Czasami podczas przyjmowania leku u dzieci może wystąpić nadpobudliwość.

Jeżeli wystąpi swędzenie, zaczerwienienie lub obrzęk skóry, ból stawów, ból głowy, nagłe zwiększenie trudności oddychania albo uczucie słabości, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Kiedy nie stosować leku Ceclor:

• jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną – cefaklor (lub inne cefalosporyny) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ceclor należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

• jeśli pacjent jest uczulony na antybiotyki, w tym penicyliny czy cefalosporyny oraz na jakiekolwiek inne leki. Objawami uczulenia mogą być: wysypka, swędzenie, obrzęk i nagłe zwiększenie trudności w oddychaniu

• jeśli u pacjenta występuje choroba nerek lub jest stosowana dializa

• w występującym w przeszłości zapaleniu jelita grubego (rodzaj ciężkiej biegunki). Jeśli u pacjenta występuje biegunka w okresie stosowania leku, powinien zgłosić to lekarzowi, gdyż może być ona objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Lekarz zdecyduje o dalszym postępowaniu. Nie należy przyjmować leków działających zapierająco

• w cukrzycy, gdyż lek Ceclor może zmieniać wyniki testów wykrywających cukier w moczu.

Długotrwałe stosowanie cefakloru może prowadzić do namnażania drobnoustrojów opornych. Jeśli podczas leczenia wystąpi dodatkowe zakażenie, należy powiedzieć o tym lekarzowi, który zdecyduje o dalszym postępowaniu i zaleci odpowiednie leczenie.

Przed wykonaniem badania krwi należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Ceclor, gdyż może on wpływać na wyniki niektórych testów.

Leku Ceclor nie należy stosować u dzieci w pierwszym miesiącu życia, ponieważ nie określono bezpieczeństwa i skuteczności leku w tej grupie wiekowej.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Rzadko u pacjentów przyjmujących jednocześnie cefaklor i leki przeciwzakrzepowe (m.in. warfarynę lub acenokumarol) może nasilić się działanie tych leków i wystąpić krwawienie. Wydalanie przez nerki cefakloru, tak jak innych antybiotyków β-laktamowych, jest hamowane przez probenecyd. Podczas leczenia cefalosporynami opisywano przypadki dodatniego (czasem fałszywie dodatniego) testu Coombsa. Ceclor może powodować fałszywie dodatni wynik próby wykrywającej glukozę w moczu z zastosowaniem roztworu Benedicta lub Fehlinga i tabletek z siarczanem miedzi.

Ciąża i karmienie piersią: Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża: Kobiety będące w ciąży, podejrzewające, że mogą być w ciąży lub planujące zajść w ciążę powinny poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku. Lek Ceclor może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Karmienie piersią:  Kobiety karmiące piersią lub planujące rozpoczęcie karmienia piersią powinny poinformować o tym lekarza. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Ceclor u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Nie jest znany wpływ leku Ceclor na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Ceclor jest lekiem stosowanym doustnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ceclor: Nie należy przyjmować większej ilości zawiesiny doustnej niż zalecił lekarz. W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do najbliższego szpitala. Objawami przedawkowania cefakloru są: nudności, wymioty, zaburzenia żołądkowo-jelitowe i biegunka.

Pominięcie zastosowania leku Ceclor: W przypadku nie przyjęcia dawki leku o właściwej porze, należy przyjąć go jak najszybciej. W przypadku pominięcia kilku dawek leku należy poinformować o tym lekarza.

Substancją czynną leku jest cefaklor. Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml: 5 ml zawiesiny, zawiera 125 mg cefakloru (Cefaclorum). Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml: 5 ml zawiesiny, zawiera 250 mg cefakloru (Cefaclorum). Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 375 mg/5 ml: 5 ml zawiesiny, zawiera 375 mg cefakloru (Cefaclorum).

Inne składniki leku to: Metyloceluloza, Sodu laurylosiarczan, Dimetikon, Guma ksantanowa F, Skrobia modyfikowana, Aromat truskawkowy sztuczny (52.312AP05.51), Sacharoza, Erytrozyna (Aluminium Lake).

Lek Ceclor zawiera sacharozę: Lek zawiera sacharozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Granulat przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Zawiesinę przechowywać w lodówce (2°C–8°C). Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po „Termin ważności". Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Jak wygląda lek Ceclor i co zawiera opakowanie: Tekturowe pudełka, zawierają: • 1 butelkę, zawierającą granulat do sporządzenia 75 ml zawiesiny doustnej, oraz łyżeczkę miarową lub • 1 butelkę, zawierającą granulat do sporządzenia 100 ml zawiesiny doustnej, oraz łyżeczkę miarową i strzykawkę dozującą.

Kupujący Ceclor, 125 mg/5 ml, gran.d/sp.zaw.doustn.,100 ml
Kupowali również